اخبار تکمیلی از نتایج انتخابات: ۶۵.۶۷ درصد مردم آذربایجانشرقی در انتخابات شرکت کردند/هریس بیشترین و تبریز بازهم کمترین مشارکت در رای گیری

مردم آذربایجان شرقی مشارکت ۷۵ بیش از درصد را در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا را رقم زدند. به گزارش اعتدال پرس، رئیس ستاد انتخابات آذربایجانشرقی با بیان اینکه کار شمارش آرای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در آذربایجانشرقی تمام شده است گفت: بیش از ۶۵.۶۷ درصد […]

مردم آذربایجان شرقی مشارکت ۷۵ بیش از درصد را در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا را رقم زدند.

به گزارش اعتدال پرس، رئیس ستاد انتخابات آذربایجانشرقی با بیان اینکه کار شمارش آرای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در آذربایجانشرقی تمام شده است گفت: بیش از ۶۵.۶۷ درصد مردم آذربایجانشرقی در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری مشارکت داشته اند.

محمد علی نصرتی در گفتگویی با اعلام این خبر گفت: شمارش آرای تمام شده است، صورت جلسه های تمامی شعب اخذ رای نهایی شده است و هم اکنون اطلاعات وارده سیستم وزارت کشور می شود.

معاون سیاسی و امنیتی استان آذربایجانشرقی در تشریح کمترین و بیشترین مشارکت در بین شهرستانهای استان گفت: بیشترین مشارکت با ۹۱ درصد مربوط به شهرستان هریس و کمترین مشارکت با ۵۳.۸۵ درصد مربوط به شهرستان تبریز است.

سه هزار و ۱۲۸ شعبه که دو هزار و ۴۶۲ شعبه ثابت به همراه ۶۶۶ شعبه سیار، پذیرای آرای مردم در حماسه ۲۴ خرداد در استان آذربایجانشرقی بودند.

تعداد کل واجدان شرایط شرکت در انتخابات در آذربایجان شرقی دو میلیون و ۸۳۱ هزار و ۸۸۶ نفر بود که از این تعداد، یک میلیون و ۹۹۶ هزار و ۸۰۹ نفر در شهرها و ۸۲۵ هزار و ۷۷ نفر در روستاها ساکن بودند.

انتهای خبر