اعلام نتایج آراء ریاست جمهوری در تبریز با تاخیر ۲۴ ساعتی/روحانی در تبریز هم اول بود

در جالیکه حداقل ۲۴ ساعت از اعلام نتایج نهایی و رسمی انتخابات ریاست جمهوری می گذرد، در ادامه اطلاع رسانی قطره ای و با تاخیر ستاد انتخابات استان و شهرستان تبریز، بخشی از نتایج آراء منتخب ریاست جمهوری و دیگر نامزدها اعلام شد. به گزارش اعتدال پرس به نقل از گزارش رسمی فرماندار تبریز،  جمع […]

در جالیکه حداقل ۲۴ ساعت از اعلام نتایج نهایی و رسمی انتخابات ریاست جمهوری می گذرد، در ادامه اطلاع رسانی قطره ای و با تاخیر ستاد انتخابات استان و شهرستان تبریز، بخشی از نتایج آراء منتخب ریاست جمهوری و دیگر نامزدها اعلام شد.

به گزارش اعتدال پرس به نقل از گزارش رسمی فرماندار تبریز،  جمع آرای مأخوذه انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان تبریز  ۷۱۶۹۰۸ برگ بود.

 

 

چمنی ، فرماندار تبریز با انتشار آگهی رسمی نتایج انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد:

 

در اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری به اطلاع کلیه اهالی شهرستان تبریز می رساند در نتیجه انجام انتخابات که در روز جمعه تاریخ ۲۴/۳/۹۲در شهرستان تبریز به عمل آمد جمع آرای مأخوذه ۷۱۶۹۰۸برگ بود که در نتیجه اشخاص زیر :
۱- آقای حسن روحانی                      دارای ۳۸۳۰۴۵          رأی (۵۳/۴۳ درصد)
۲- آقای محسن رضایی میر قائد         دارای ۹۱۸۰۳             رأی (۱۲/۸ درصد)
۳- آقای علی اکبر ولایتی                 دارای ۶۹۸۴۷             رأی (۹/۷۴ درصد)
۴- آقای سعید جلیلی                        دارای ۶۷۷۵۰              رأی (۹/۴۵ در صد)
۵- آقای محمد باقر قالی باف            دارای ۶۴۸۸۰              رأی (۹/۰۴ درصد)
۶- آقای سید محمد غرضی              دارای  ۱۰۷۶۱            رأی (۱/۵ درصد)
بوده اند.

اینک در اجرای ماده ۸۰ قانون انتخابات ریاست جمهوری از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ۲روز هیأت اجرایی در محل فرمانداری شهرستان تبریز برای قبول شکایات آماده میباشد.
در ضمن برابر تبصره۲ماده فوق شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام ، نام خانوادگی،شغل ،نشانی کامل ،شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن)و اصل امضای شاکی را داشته باشد.همچنین با توجه به تبصره ۳ ماده مذکور ، در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک و مغرضانه داوطلبان انتخاباتی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد ، قابل تعقیب و پیگیری است.

انتهای خبر