نگاهی آماری به آرای روسای جمهور دوره‎های گذشته/کار دشوار روحانی برای حفظ برتری هفتاد و یک صدم درصدی

 تاکنون جمهوری اسلامی ایران، تجربه برگزاری ۱۱ انتخابات ریاست جمهوری را داشته که نخستین آنها در سال ۱۳۵۸ برگزار شده است. به جز دوره‌های دوم و سوم که به دلیل ترور دومین رییس‌‌جمهور ایران، در یک سال، یعنی سال ۱۳۶۰، برگزار شد؛ دیگر دوره‌های ریاست جمهوری در بازه‌های زمانی چهار ساله برگزار شده‌اند.  بیشترین میزان […]

 تاکنون جمهوری اسلامی ایران، تجربه برگزاری ۱۱ انتخابات ریاست جمهوری را داشته که نخستین آنها در سال ۱۳۵۸ برگزار شده است. به جز دوره‌های دوم و سوم که به دلیل ترور دومین رییس‌‌جمهور ایران، در یک سال، یعنی سال ۱۳۶۰، برگزار شد؛ دیگر دوره‌های ریاست جمهوری در بازه‌های زمانی چهار ساله برگزار شده‌اند.

 بیشترین میزان مشارکت در این دوره‌ها، مربوط به سال ۱۳۸۸ است که به عدد ۸۵ درصد واجدان شرایط رسید. براساس میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری، دوره یازدهم رتبه چهارم را به خود اختصاص می‌دهد:

  ۱ـ ۱۳۸۸ ـ دوره دهم: ۸۵ درصد

  ۲ـ ۱۳۷۶ ـ دوره هفتم: ۷۹٫۹۳ درصد

  ۳ـ ۱۳۶۰ ـ دوره سوم: ۷۴٫۲۶ درصد

  ۴ـ ۱۳۹۲ ـ دوره یازدهم: ۷۲٫۷ درصد

  …

 ۱۰ـ ۱۳۶۸ ـ دوره پنجم: ۵۴٫۵۹ درصد

  ۱۱ـ ۱۳۷۲ ـ دوره ششم: ۵۰٫۶۶ درصد

  از نظر درصد پیروزی منتخب انتخابات، آقای حسن روحانی با هفتاد و یک صدم درصد رأی بیش از حد نصاب لازم، کمترین درصد را در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به خود اختصاص داده است.

 ۱ـ اکبر هاشمی رفسنجانی (۱۳۶۸): ۹۴٫۵۱ درصد

  ۲ـ سید علی خامنه‌ای (۱۳۶۰): ۹۴٫۴۱ درصد

  ۳ـ محمدعلی رجایی (۱۳۶۰): ۸۷٫۶۲ درصد

  ۴ـ سید علی خامنه‌ای (۱۳۶۴): ۸۵٫۷۱ درصد

  …

۱۰ـ محمود احمدی‌نژاد (۱۳۸۸): ۶۲٫۶۲ درصد

  ۱۱ـ حسن روحانی (۱۳۹۲): ۵۰٫۷۱ درصد

  از نظر میزان محبوبیت منتخب انتخابات میان کل واجدان شرایط رأی دادن، آقای حسن روحانی با اخذ اعتماد ۳۶٫۸۷ درصد واجدان شرایط، آخرین رتبه‌های محبوب‌ترین رؤسای جمهور را به خود اختصاص می‌دهد. بیشترین میزان محبوبیت متعلق به آقای سید علی خامنه‌ای (۱۳۶۰) با ۷۰٫۱۱ درصد و سپس آقایان محمد علی رجایی (۱۳۶۰) با ۵۶٫۲۹ درصد، سید محمد خاتمی (۱۳۷۶) با ۵۵٫۲۲ درصد و محمود احمدی‌نژاد (۱۳۸۸) با ۵۳٫۲۳ درصد اعتماد کل واجدان شرایط رأی دادن است. کمترین میزان اعتماد نیز به آقای اکبر هاشمی رفسنجانی (۱۳۷۲) با ۳۱٫۸۷ درصد باز می‌گردد.

۱ـ سید علی خامنه‌ای (۱۳۶۰): ۷۰٫۱۱ درصد

 ۲ـ محمدعلی رجایی (۱۳۶۰): ۵۶٫۲۹ درصد

 ۳ـ سید محمد خاتمی (۱۳۷۶): ۵۵٫۲۲ درصد

 ۴ـ محمود احمدی‌نژاد (۱۳۸۸): ۵۳٫۲۳ درصد

  …

 ۱۰ـ حسن روحانی (۱۳۹۲): ۳۶٫۸۷ درصد

 ۱۱ـ اکبر هاشمی رفسنجانی (۱۳۷۲): ۳۱٫۸۷ درصد

 با توجه به سنت کاهش میزان محبوبیت رؤسای جمهور ایران در دوره دوم انتخابات (به استتثنای آقای محمود احمدی‌نژاد)، به نظر می‌رسد انتخابات سال ۱۳۹۶، انتخابات دشواری برای آقای حسن روحانی برای حفظ برتری هفتاد و یک صدمی خود میان رأی‌دهندگان باشد.

 محمد سرشار
انتهای خبر