افشاگری سخنگوی قوه قضاییه

الکل در خون سرنشینان یکی از خودروهای لوکس واژگون شده وجود داشته است. محسن اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگار شبستان اینگونه توضیح داد: آیا گزارش پزشکی قانونی مشخص کرد علت تصادف پورشه و بی ام و در تهران چه بود؟ تصادف به این ترتیب که دو وسیله بهم بزنند، نبود، واژگونی بود. یکی […]

الکل در خون سرنشینان یکی از خودروهای لوکس واژگون شده وجود داشته است.

محسن اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگار شبستان اینگونه توضیح داد:

آیا گزارش پزشکی قانونی مشخص کرد علت تصادف پورشه و بی ام و در تهران چه بود؟

تصادف به این ترتیب که دو وسیله بهم بزنند، نبود، واژگونی بود. یکی از همکاران گفت در خون یکی از افراد مقتول مقداری الکل دیده شده و خودم نظریه پزشکی قانونی را ندیده ام، جزئیات را نپرسیدم مربوط به کدام مقتول یا کدام خودرو بود؟

افشاگری سخنگوی قوه قضاییه

انتهای خبر