عیدانه مردم تبریز مصوب شد؛ افزایش ۵۰ درصدی کرایه اتوبوس های شرکت واحد تبریز و سکوت فرمانداری و شورا

از سوی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه نرخ جدید کرایه مسافر در خطوط درون شهری و حومه اعلام شد.  براساس مصوبه جدید که از امروز اجرایی شده، تمام خطوط شهری عادی (اتوبوس‌های ملکی) ۲۰۰۰ ریال، خطوط عادی شهری (اتوبوس‌های بخش خصوصی تحت نظارت) ۲۵۰۰ ریال، مسیر تندرو آبرسان ـ چهارراه شریعتی۲۰۰۰ ریال، مسیر تندرو […]

از سوی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه نرخ جدید کرایه مسافر در خطوط درون شهری و حومه اعلام شد.

 براساس مصوبه جدید که از امروز اجرایی شده، تمام خطوط شهری عادی (اتوبوس‌های ملکی) ۲۰۰۰ ریال، خطوط عادی شهری (اتوبوس‌های بخش خصوصی تحت نظارت) ۲۵۰۰ ریال، مسیر تندرو آبرسان ـ چهارراه شریعتی۲۰۰۰ ریال، مسیر تندرو راه آهن ـ پل اتحاد ملی ـ بسیج ۳۰۰۰ ریال، خط ۱۰۸ سردرود ۳۰۰۰ ریال، خط ۱۴۱ شهرک خاوران – باسمنج و خط ۱۷۳ شهر جدید سهند فاز یک ۳۵۰۰ ریال و خط ۱۷۳ شهرجدید سهند فاز ۲ ،۳۷۵۰ ریال، خط ۱۳۵ مایان و خط ۱۴۵ کجوار – باغ معروف، خط ۱۵۰ الوار، ۱۶۴ اسفهلان،۱۷۵ آناخاتون ۳۵۰۰ ریال، خط ۱۵۷ آرپادرسی ۳۲۵۰ ریال و خطوط سریع‌ السیر ۱۱۰،۱۲۹،۱۵۴،۱۷۹ نیز ۳۵۰۰ ریال و مسیر دانشگاه آزاد ۱۷۶ نیز ۳۵۰۰ ریال است.

بر اساس اعلام روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه شماره تلفن های رسیدگی به پیشنهادات، انتقادات و شکایات حوزه روابط عمومی: ۲۶۶۳۹۰۲

هنوز از قانونی بودن این مصوبه و واکنش فرمانداری تبریز به این افزایش کرایه ها خبری در دست نیست.

انتهای خبر