واکنش معاون اول رئیس جمهور به فریاد اعتراض فرماندار هریس: مثل نماینده ها داد نزن!

فرماندار هریس در پایان جلسه شورای اداری آذربایجان شرقی با صدای بلند و در حضور معاون اول رئیس جمهور اعتراض کرد. به گزارش اعتدال پرس، داریوش مرادی شامگاه گذشته در شورای اداری استان آذربایجان شرقی که با حضور معاون اول رئیس جمهور در سالن جمهوری اسلامی استاندار برگزار شد با صدای بلند اعتراض خود را […]

فرماندار هریس در پایان جلسه شورای اداری آذربایجان شرقی با صدای بلند و در حضور معاون اول رئیس جمهور اعتراض کرد.

به گزارش اعتدال پرس، داریوش مرادی شامگاه گذشته در شورای اداری استان آذربایجان شرقی که با حضور معاون اول رئیس جمهور در سالن جمهوری اسلامی استاندار برگزار شد با صدای بلند اعتراض خود را نسبت به بی توجهی به بیمارستان تخریب شده این شهرستان اعلام کرد.

وی به محض پایان جلسه از میان حضار بلند شد و با اعتراض نسبت به این بی توجهی ها گفت: بنده در میان مردم منطقه شرمنده هستم متاسفانه با وجود تخریب کامل بیمارستان در زلزله اخیر ارسباران کمترین توجهی به این بیمارستان نمی شود.

وی ادامه داد: از جنابعالی درخواست می کنیم تا با صدور دستوری ویژه این موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد.

گزارش خبرنگار نصر نیوز می افزاید، محمد رضا رحیمی نیز که از جایگاه ویژه شنونده اعتراض آقای فرماندار بود اذعان داشت: این نوع اعتراض به سبک نمایندگان مجلس است شما بیایید به خودم مطرح کنید تا موضوع را پیگیری نماییم.

این گزارش حاکی است، بیمارستان جدید التاسیس هریس در زلزله سال گذشته ارسباران به کل تخریب شد و تاکنون اقدامی در راستای احداث بیمارستان جدید صورت نگرفته است.

انتهای خبر