مشاور روحانی پیشنهاد رفراندوم در باره رابطه با امریکا داد

نامه زیباکلام استاد علوم سیاسی که در انتخابات اخیر به عنوان حامی و مشاور رسمی روحانی در فیلم انتخاباتی وی ظاهر شد در نامه‌ای رسمی به رئیس جمهور منتخب از وی خواست، برای رابطه با آمریکا رفراندوم برگزار شود.     صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران با نوشتن نامه ای خطاب به […]

نامه زیباکلام استاد علوم سیاسی که در انتخابات اخیر به عنوان حامی و مشاور رسمی روحانی در فیلم انتخاباتی وی ظاهر شد در نامه‌ای رسمی به رئیس جمهور منتخب از وی خواست، برای رابطه با آمریکا رفراندوم برگزار شود.

 

 

صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران با نوشتن نامه ای خطاب به حسن روحانی، از وی خواسته است که رابطه یا تداوم عدم رابطه با آمریکا را به رفراندوم بگذارد. وی این درخواست را مستند به اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کرده است .

متن نامه وی از این قرار است:

باسلام و تحیات و عرض تبریک بمناسبت انتخاب جنابعالی برای ریاست جمهوری دوره یازدهم. همانطور که مسبوق هستند میهن عزیزمان با مشکلات گسترده و عمیقی روبروست….دست کم ۱۹میلیون نفر از مردم ایران با رأی دادن به شما خواهان تغییر در سیاست خارجی مان و تعامل با دنیا هستند. اما برخی از مسئولین همچنان خواهان استمرار این سیاست می باشند. بنده تصور می کنم که اصل ۵۹ قانون اساسی مان که تصمیم گیری در خصوص مسائل مهم را از طریق مراجعه به همه پرسی پیش بینی نموده راه برون رفت از این دوگانگی می باشد. منطقی ترین راه آنست که از مردم ایران نظرخواهی شود که آیا خواهان دشمنی با آمریکا هستند یا نه؟ اگر اکثریت رأی دادند که کماکان خواهان استمرار دشمنی با آمریکا هستند، در آنصورت حضرتعالی هم در همین مسیر با جدیت گام بردارید. اگر هم برعکس اکثریت خواهان توقف دشمنی با غرب و آمریکا و تعامل با دنیا شدند، درآنصورت مسئولین به رأی مردم احترام گذارند.

اما اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست که زیبا کلام از حسن روحانی می خواهد که با استفاده از آن رابطه یا عدم رابطه با آمریکا را به رفراندوم بگذارد ؟

اصل‏ پنجاه و نهم: در مسائل‏ بسیار مهم‏ اقتصادی‏، سیاسی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ ممکن‏ است‏ اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از راه‏ همه‏ پرسی‏ و مراجعه‏ مستقیم‏ به‏ آراء مردم‏ صورت‏ گیرد. در خواست‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ باید به‏ تصویب‏ دو سوم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ مجلس‏ برسد.

برگزاری رفراندوم در مسائل‏ بسیار مهم‏ اقتصادی‏، سیاسی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی یکی از اعمال قوه مقننه، یعنی مجلس شورای اسلامی است و رئیس جمهور خود راسا نمی تواند بدون هماهنگی با مجلس، یا بدون قانع کردن مجلس و در نهایت بدون تصویب مجلس به برگزاری رفراندم مبادرت ورزد. چنین درخواست هایی از حسن روحانی روی دیگر پوپولیسم ایرانی برای تهییج افکار عمومی است!

انتهای خبر