در دانشگاه علوم پزشکی تبریز اتفاق افتاد: اخراج عجیب ۶۰ پرستار در یکی از بیمارستان های تبریز!

مسئولان یکی از بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز به محض اطلاع از نامه ۶۰ پرستار به رئیس دانشگاه مبنی بر درخواست پرداخت حقوق و دستمزدشان هر ۶۰ نفر را به صورت یکجا به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه معرفی کردند. به گزارش اعتدال پرس به نقل ازخبرگزاری تسنیم، پاین تصمیم عجیب مسئولان این بیمارستان […]

مسئولان یکی از بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز به محض اطلاع از نامه ۶۰ پرستار به رئیس دانشگاه مبنی بر درخواست پرداخت حقوق و دستمزدشان هر ۶۰ نفر را به صورت یکجا به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه معرفی کردند.

به گزارش اعتدال پرس به نقل ازخبرگزاری تسنیم، پاین تصمیم عجیب مسئولان این بیمارستان موجب بهت وحیرت جامعه پرستاری و سازمان نظام پرستاری به نمایندگی از پرستاران کشور شده است.
بنابه این گزارش ؛ سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی دربیانیه ایی ضمن محکوم کردن این اقدام بی سابقه خواستار توضیح مسئولان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در مورد این اقدام عجیب و بی سابقه است.

لازم به ذکر است این تصمیم عجیب مسئولان بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در چنین موقعیت زمانی، می تواند حاکی از بی تدبیری یا نوعی غرض ورزی و تشویق اذهان عمومی جامعه پرستاری تبریز باشد و این سوالی است که سازمان نظام پرستاری خواستار جواب هر سریعتر مسئولان دانشگاه علوم پزشکی تبریز به آن است.

انتهای خبر