تبریز شهر خیابان های یکطرفه/ ۷۳مسیر یک طرفه در توسعه یافته ترین شهر ایران!!!

نه تنها تعریض و مسیرگشایی های جدید نمی تواند به کاهش تعداد مسیرهای یک طرفه کمکی کند؛ بلکه سالانه شاهد افزایش این تعداد برای حل مشکل ترافیک کور مرکز شهر می باشیم.   گزارش از آناج: شهر تبریز به عنوان توسعه یافته ترین و زیبا ترین شهر کشورمان به قضاوت مجله الکترونیکی سازمان ملل انتخاب […]

نه تنها تعریض و مسیرگشایی های جدید نمی تواند به کاهش تعداد مسیرهای یک طرفه کمکی کند؛ بلکه سالانه شاهد افزایش این تعداد برای حل مشکل ترافیک کور مرکز شهر می باشیم.

  گزارش از آناج:

شهر تبریز به عنوان توسعه یافته ترین و زیبا ترین شهر کشورمان به قضاوت مجله الکترونیکی سازمان ملل انتخاب شده است. بدون شک بسیاری از مولفات و ویژگی ها در شهر تبریز را می توان در شان نام شهر اولین ها یافت.

اما مزایا موجود را نباید به عنوان عامل فراموش کردن نواقص و کاستی ها در نظر گرفت. شهر تبریز از نظر مسیرهای داخل شهری به هیچ وجه از شرایط خوبی برخوردار نیست.

مهمترین مشکل در این زمینه در تبریز را می توان به عدم تعریض و مسیرگشایی در مناطق مرکزی شهر نسبت داد چرا که تبریز از نظر وضعیت مسیرهای کمربندی در حالتی نسبتا قابل قبول قرار دارد.

اما بافت فرسوده و غیر مهندسی مناطق مرکزی شهرمان باعث ایجاد مشکلاتی چون ترافیک سنگین و کور و محدودیت های ترافیکی می شود.

دلیلی بر این مدعی را می توان در خیابان های یک طرفه پرشمار تبریز یافت. وجود حداقل ۷۳ خیابان یک طرفه در شهرمان نشان می دهد به دلیل عرض کم خیابان و عدم کشش برای تردد دوطرفه مسئولین شهری تصمیم به محدودیت ترافیکی در این خیابان ها گرفته اند.

اسامی خیابان های یک طرفه کلانشهر تبریز:

۱.   خیابان ششگلان (شرق به غرب)
۲.    خیابان ثقه الاسلام (جنوب به شمال) دارای مسیر ویژه
۳.    خیابان شریعتی شمالی (شمال به جنوب)(میدان نماز – چهارراه شریعتی)
۴.    خیابان شریعتی جنوبی (شمال به جنوب)(چهارراه شریعتی – چهارراه ۱۷ شهریور)
۵.    خیابان شریعتی جنوبی (جنوب به شمال)(سه راه صائب – چهارراه ۱۷ شهریور) دارای مسیر ویژه
۶.    خیابان تربیت غربی (شرق به غرب)
۷.    خیابان فردوسی (جنوب به شمال)
۸.    خیابان طالقانی (شمال به جنوب) تا چهارراه بهشتی دارای مسیر ویژه
۹.     مقصودیه (شمال به جنوب) تا خیابان ارک جدید
۱۰.    مقصودیه (جنوب به شمال) از ۱۷ شهریور جدید تا ارک جدید
۱۱.    حاج جبار نائب (جنوب به شمال) از پاستور جدید تا ارک جدید
۱۲.    کوچه سنگ تراشان اول (شرق به غرب) واقع در ارتش جنوبی روبروی بیمارستان الزهرا
۱۳.    خیابان ارتش جنوبی (جنوب به شمال) از سه راه ارک جدید تا میدان ساعت
۱۴.    خیابان ارک جدید (غرب به شرق)
۱۵.    کوچه ارک (جنوب به شمال)
۱۶.    خیابان ارک قدیم (شرق به غرب)
۱۷.    کوچه های مهرگان اول و سوم و پنجم (غرب به شرق) واقع در چهارراه آبرسان
۱۸.    کوچه پستخانه (شرق به غرب) در خیابان تربیت غربی
۱۹.    کوچه عین الدوله (شرق به غرب)
۲۰.    کوچه میار میار(غرب به شرق)
۲۱.    کوچه حسن (جنوب به شمال) تا سه راهی واقع در ۷ تیر
۲۲.    خیابان امام خمینی (شرق به غرب) میدان ساعت تا سه راه طالقانی
۲۳.    خیابان امام خمینی (غرب به شرق) چهارراه فجر تا سه راه طالقانی
۲۴.    خیابان محقق غربی (شرق به غرب)
۲۵.    خیابان فلسطین (جنوب به شمال) روبروی گجیل
۲۶.    خیابان فلسطین (شمال به جنوب) مقابل باغ گلستان
۲۷.    خیابان اهراب (غرب به شرق)
۲۸.    خیابان میدان کاه (از شهید مدنی تا اول کوچه حقیقت)(شرق به غرب)
۲۹.    کوچه چرنداب ((جنوب به شمال) از اول لک لرتا ۱۷ شهریور جدید
۳۰.    کوی ملا علی اکبر (جنوب به شمال) واقع در بارون آواک
۳۱.    کوچه مغازه های سنگی (پشت مغازه های سنگی)(شمال به جنوب)
۳۲.    خیابان خیام (شمال به جنوب) تا اول اهراب
۳۳.    خیابان ۱۷ شهریور قدیم (شرق به غرب) تا لاله زار
۳۴.    خیابان صائب (غرب به شرق) از لاله زار
۳۵.    خیابان لاله زار (از شمال به جنوب) از ۱۷ شهریور به صائب
۳۶.    خیابان ابوریحان (از جنوب به شمال) چهارراه ابوریحان تا پاستور
۳۷.    خیابان سعدی (از شرق به غرب) از ابوریحان تا کمر بندی
۳۸.    خیابان توحید (از شرق به غرب)
۳۹.    خیابان نگارستان (از شرق به غرب) در شهرک نور
۴۰.    کوی شهید برگی (از جنوب به شمال) خیابان قدس
۴۱.    کوی فروردین (از شمال به جنوب) خیابان قدس
۴۲.    کوی سجادیه (جنوب به شمال) پاستور – آزادی
۴۳.    کوچه قره داش (جنوب به شمال) خیابان بهار
۴۴.    خیابان ۱۲ متری اول (شمال به جنوب)زعفرانیه
۴۵.    خیابان کوهساران (شرق به غرب)شهرک رشدیه
۴۶.    خیابان صدرالشعرا (جنوب به شمال)(حد فاصل عباسی تا سه راه شهید بابایی) واقع در عباسی
۴۷.    خیابان منصور (بهشتی)(جنوب به شمال)
۴۸.    خیابان دانش سرا (غرب به شرق)
۴۹.    خیابان خاقانی (جنوب به شمال)
۵۰.    خیابان خاقانی شمالی (شمال به جنوب)
۵۱.    خیابان امام خمینی (میدان ساعت تا میدان جانبازان)غرب به شرق دارای مسیر ویژه
۵۲.    کوچه بید زار (جنوب به شمال)
۵۳.    کوچه شفائیه (شمال به جنوب)
۵۴.    خیابان دارائی قدیم (جنوب به شمال)
۵۵.    خیابان شهید یاغچیان (باغ شمال)(شرق به غرب)
۵۶.    خیابان امام خمینی کوچه شهید جارالمسجد (جنوب به شمال)
۵۷.    خیابان امام خمینی کوچه شهید دل حامد (شمال به جنوب)
۵۸.    خیابان امام خمینی خیابان شهید جدیری (شمال به جنوب)
۵۹.    خیابان امام خمینی کوی سیزده آبان (جنوب به شمال)
۶۰.    خیابان امام خمینی کوی میدان قطب (شمال به جنوب)
*کوی ولیعصر*
۶۱.    خیابان شهریار (جنوب به شمال) دارای مسیرویژه (حد فاصل ولی عصر – رازی)
۶۲.    خیابان رازی (غرب به شرق)
۶۳.    خیابان پروین اعتصامی (شرق به غرب)
۶۴.    خیابان سعدی شمالی (شمال به جنوب)
۶۵.    کوچه شباهنگ (شمال به جنوب) درفلکه بزرگ
۶۶.     کریم خان زند (شمال به جنوب)
۶۷.    خیابان تختی (غرب به شرق)
۶۸.    کوچه مهتاب (شرق به غرب)
۶۹.    کوچه آذر نیا (غرب به شرق) جنب کریم خان زند
۷۰.    کوچه کهنمویی شرقی (غرب به شرق)
۷۱.    پیاده گذر شهریار (شمال به جنوب)
۷۲.    کوچه شهید سردرودی میدان بهارستان (شرق به غرب)
۷۳.    خیابان منجم از بلوار منجم تا چهارراه قدس

نکته جالب در مورد مسیرهای یک طرفه در شهر تبریز تعویض جهت حرکت خودروهای در طول یک خیابان است. برای مثال خیابان امام خمینی حد فاصل باغ فجر تا فلکه جانبازان را در نظر بگیرید. ۲ نقطه در این مسیر وجود دارد که مسیر یک طرفه تردد در آنها تغییر می یابد و این یعنی اگر کسی قصد تردد در این مسیر را داشته باشد باید حداقل به دو خیابان فرعی وارد شده و دوباره به خیابان مذکور بازگردد.

ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که نه تنها تعریض و مسیرگشایی های جدید نمی تواند به کاهش تعداد مسیرهای یک طرفه تبریز کمکی کند؛ بلکه سالانه شاهد افزایش این تعداد برای حل مشکل ترافیک کور مرکز شهر می باشیم.

مسئولین شهری باید توجه داشته باشند محدودیت آمد و شد و تبدیل خیابان دوطرفه به مسیر یک طرفه شاید در کوتاه مدت باعث رفع مشکل ترافیکی در محدوده گردد ولی باعث انتقال ترافیک به مسیرهای جانبی و احتمالا کوچه ها شده و در بلند مدت تبریز را تبدیل به شهری با خیابان های یک طرفه خواهد کرد.

مسلما تنها راه چاره تسریع در امر تعریض مسیرهای موجود، مسیر گشایی های به جا و کارشناسی، تمرکز زدایی همه جانبه از مناطق خاص شهر، شکل گیری مدیریت یکپارچه شهری برای جلوگیری از تصمیمات متفاوت و گاها متناقض است.

البته کسی نمی تواند از نقش رشد فرهنگ استفاده از وسایط نقلیه عمومی در کنار توسعه علمی این ناوگان و نیز نقش همراهی همگانی در حل مشکلات ترافیکی و مسیرگشایی چشم پوشی کند.

با آغاز به کار شورای چهارم شهر تبریز و با اجرایی شدن قانون مدیریت یکپارچه شهری مردم شهر زیبای تبریز انتظار دارند به سرعت و با دقت تمام معضل مسیرهای یک طرفه در تبریز حل و شاهد شهری آباد با ترافیکی روان باشند.

انتهای خبر