اخطار دفتر روحانی به احمدی نژاد برای تخلیه ساختمان لادن

سایت انتخاب نوشت: در حالی که امروز احمدی نژاد و تیمش به ساختمان لادن در خیابان آرژانتین رفتند، ظاهرا مسوولان جدید دفتر روحانی ضمن موافقت با حضور آنها در یکی از طبقات این ساختمان، از آنها خواسته اند طبقات دیگر را تخلیه کنند. ظاهرا این ساختمان طبقات متعددی دارد و مسوولان ریاست جمهوری برای امور […]

سایت انتخاب نوشت: در حالی که امروز احمدی نژاد و تیمش به ساختمان لادن در خیابان آرژانتین رفتند، ظاهرا مسوولان جدید دفتر روحانی ضمن موافقت با حضور آنها در یکی از طبقات این ساختمان، از آنها خواسته اند طبقات دیگر را تخلیه کنند.

ظاهرا این ساختمان طبقات متعددی دارد و مسوولان ریاست جمهوری برای امور دیگر به آن نیاز دارند.

قابل ذکر است، ساختمان لادن در ونک که پیش از این در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی بود، چند سال پیش به کنترل نهاد ریاست جمهوری درآمد و پس از بازسازی در اختیار علی سعیدلو معاون امور بین‌الملل احمدی‌نژاد قرار گرفت و در این روزهای آخر، تحت ریاست بقایی قرار گرفت.

این دفتر، با عنوان «دفتر رئیس جمهور دوره نهم و دهم» هم سربرگش را زده و هم مشایی برای معاون آن حکم زده است.

محمود احمدی‌نژاد بعد از مراسم تنفید و تحویل رسمی نهاد ریاست‌جمهوری به حسن روحانی، به‌همراه اسفندیار رحیم مشایی به ساختمان لادن رفته است.

انتهای خبر