اعتراض مهناز افشار به دیدار ستارگان جهان/عکس

عکسی در این خبر منتشر شد که مهناز افشار در آن به اجازه نداشتن خانم ها برای ورود به ورزشگاه گله کرده است.

عکسی در این خبر منتشر شد که مهناز افشار در آن به اجازه نداشتن خانم ها برای ورود به ورزشگاه گله کرده است.

انتهای خبر