گزارش ویژه اعتدال پرس از ترکیب سیاسی و قومیتی وزرای پیشنهادی رئیس جمهور

اعلام لیست وزرای پیشنهادی روحانی به مجلس، تحلیل های مختلف و نگاههای متفاوتی را نسبت به ترکیب کابینه ایجاد کرده است. در این میان گرایش سیاسی وزرا و محل تولد آنان از جمله مقولات مورد توجهی بوده که مبنای قضاوت متفاوت کارشناسان و عموم قرار گرفته است. به گزارش اختصاصی اعتدال پرس، در خصوص وابستگی […]

اعلام لیست وزرای پیشنهادی روحانی به مجلس، تحلیل های مختلف و نگاههای متفاوتی را نسبت به ترکیب کابینه ایجاد کرده است. در این میان گرایش سیاسی وزرا و محل تولد آنان از جمله مقولات مورد توجهی بوده که مبنای قضاوت متفاوت کارشناسان و عموم قرار گرفته است.

به گزارش اختصاصی اعتدال پرس، در خصوص وابستگی سیاسی وزرای مذکور، در ابتدا باید متذکر شد به علت تغییر مرزهای جناحی و سیاسی در دهه اخیر و چرخش های متفاوت چهره های سیاسی در کوران وقایع و حوادث مختلف، تعیین گرایش سیاسی واقعی برخی از این وزرا کمی مشکل می باشد چه آنکه شاید در آینده نزدیک و بعد از ورود به دولت یازدهم شاید این وزرا چرخش دوباره ای در وابستگی سیاسی خود داشته باشند.

فارغ از این پیش شرط باید گفت، بیشترین سهم حزبی در ترکیب کابینه پیشنهادی دولت یازدهم متعلق به حزب کارگزاران و در تقسیم بندی کلی تر متعلق به حلقه هاشمی است.

چهره های اصلاح طلب کمتر از آنکه پیش بینی می شد و انتظار داشتند در کابینه حضور دارند و عموما نیز چهره های نه چندان مطرح(از لحاظ سیاسی) و وزارتخانه های غیر مشهور را شامل می شود.

حضور دو چهره اصولگرای شاخص از طیف راست سنتی و تصدی یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین وزارتخانه ها( وزارت کشور) توسط این طیف شاید غیر منتظره ترین اتفاق در کابینه روحانی تعبیر شود. وجالب اینکه هر دوی این وزرا توسط برادران لاریجانی در قوه قضائیه و مجلس معرفی شده اند.

در خصوص محل تولد وزرا نیز باید گفت، تهران با تعداد ۷ وزیر بیشترین سهم و بعد از آن اصفهان با ۳ وزیر، آذربایجان شرقی و خراسان هر کدام با ۲  وزیر بیشترین ترکیب را به خود اختصاص داده اند. نکته جالب توجه دیگر در این خصوص اینکه محل تولد یکی از وزرا در شناسنامه وی ، یک کشورخارجی قید شده است.

گرایش سیاسی و محل تولد اعضای کابینه

 نام وزیر

وزارتخانه

وابستگی سیاسی

محل تولد

زنگنه

نفت

کارگزاران – حلقه هاشمی

کرمانشاه

 طیب نیا

 اقتصاد

 مستقل متمایل به اصلاح طلبان

 اصفهان

 چیت چیان

 نیرو

 چپ ارزشی

 تبریز

 نعمت زاده

 صنعت و تجارت

 کارگزاران – حلقه هاشمی

 تبریز

 دهقان

 دفاع

 مستقل متمایل به اصولگرایان

 اصفهان

 حجتی

 جهاد کشاورزی

 اصلاح طلب

 اصفهان

 ربیعی

 کار و رفاه اجتماعی

 اصلاح طلب

 تهران

 آخوندی

راه و شهرسازی

راست سنتی – حلقه هاشمی

نجف اشرف عراق

نجفی

آموزش و پرورش

کارگزاران – حلقه هاشمی

تهران

 هاشمی قاضی زاده

 بهداشت

 مستقل

 مشهد

 سلطانی فر

 ورزش و جوانان

 اصلاح طلب

 تهران

 ظریف

 امور خارجه

 اصلاح طلب – حلقه هاشمی

 تهران

 جنتی

 فرهنگ و ارشاد اسلامی

 حلقه هاشمی

 تهران

 پورمحمدی

 دادگستری

 راست سنتی – حلقه هاشمی

 قم

 رحمانی فضلی

 کشور

 اصولگرا – حلقه لاریجانی

 مشهد

واعظی

ارتباطات

کارگزاران – حلقه هاشمی

تهران!

میلی منفرد

علوم

اصلاح طلب

تهران

 علوی

اطلاعات

 مستقل متمایل به اصلاح طلبان

 لامرد شیراز

انتهای خبر