احمدی‌نژادامروزکجابودکه‌به‌مجمع‌نرفت

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام در پاسخ به سؤالی درباره غیبت احمدی نژاد در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: آقای احمدی نژاد به دلیل اینکه در حال استراحت در خارج از تهران هستند، نتوانستند در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت حاضر شوند و از جلسات آتی حضور خواهند یافت. رهبر معظم انقلاب اسلامی بعد […]

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام در پاسخ به سؤالی درباره غیبت احمدی نژاد در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: آقای احمدی نژاد به دلیل اینکه در حال استراحت در خارج از تهران هستند، نتوانستند در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت حاضر شوند و از جلسات آتی حضور خواهند یافت.

رهبر معظم انقلاب اسلامی بعد از پایان کار دولت دهم، در حکمی محمود احمدی‌نژاد را به عنوان عضو حقیقی در مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرده بودند.

انتهای خبر