ابراز نگرانی جمعیت زنان مسلمان نواندیش آذربایجان شرقی از افزایش خشونت علیه زنان در استان

طی هفته اخیر دو خبر ناگوار از اسیدپاشی علیه زنان در دو شهر آذربایجان شرقی ( مرند و جلفا) در رسانه های محلی منتشر شد که مورد تایید مقامات شهری نیز قرار گرفته است.

تشکل جمعیت زنان مسلمان نواندیش شعبه آذربایجان شرقی با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش خشونت ها علیه زنان در این استان ابراز نگرانی کرد.

به گزارش اعتدال پرس(اعتدال آذربایجان)، متن بیانیه این تشکل حزبی بدین شرح میباشد:ابراز نگرانی جمعیت زنان مسلمان نواندیش شعبه آذر بایجان شرقی از افزایش خشونت علیه زنان دراین استان

بسم الله الرحمن الرحیم

طی هفته اخیر دو خبر ناگوار از اسیدپاشی علیه زنان در دو شهر آذربایجان شرقی ( مرند و جلفا) در رسانه های محلی منتشر شد که مورد تایید مقامات شهری نیز قرار گرفته است.

وجود این نوع از خشونت علیه زنان در کنار آسیب های جسمانی شدید، تبعات روانی عدیده ای نیز دارد که توجه مسئولین امر را می طلبد. افزایش خشونت علیه زنان هشداری است به مسولین استانی و کشوری مبنی بر عدم وجود قانون حمایت از زنان در برابر خشونت، که با گذشت بیش از یکسال ازحادثه تلخ اسیدپاشی ها علیه زنان در اصفهان و عدم موفقیت مسئولین در شناسایی، دستگیری و محاکمه عاملان آن حادثه، نمود و ضرورت بیشتری یافته است.

امنیت برای حضور زنان در اجتماع حق طبیعی آنان است که با وجود چنین رخدادهایی این اصل مسلم حقوق شهروندی از آنان سلب شده و زمینه ساز خانه نشینی آنان میشود.

جمعیت زنان مسلمان نواندیش شعبه آذربایجان شرقی ضمن محکوم کردن همه اشکال  خشونت علیه زنان ،بالاخص حوادث اخیر که نمونه بارز خشونت فیزیکی و روانی  علیه زنان است، از مسئولین استانی می خواهد تا با اینگونه حوادث مسئولانه  برخورد نموده،  سکوت خود را شکسته و افزایش خشونت علیه زنان را مسئله ای عمومی بدانند که در صورت بی توجهی ابعاد دیگری از  جامعه را درگیر  خواهد کرد.

در نظر داشته باشیم که افزایش خشونت در استان محدود به زنان نبوده بلکه طبق آخرین گزارش پزشکی قانونی از آمار نزاع فیزیکی منجر به شکایت و مراجعه به پزشکی قانونی، استان آذربایجان شرفی رتبه ۶کشوری را داشته که توجه به این مورد و برنامه ریزی برای کاهش انواع خشونت در استان از طرف مسئولین را جزو اولویت  برنامه های استانی ضروری می سازد.

جمعیت زنان مسلمان نواندیش ضمن ابراز همدردی با زنانی که مورد اسیدپاشی قرار گرفته اند، نگرانی خودرا  از افزایش خشونت علیه زنان در استان  اعلام نموده و خواستار پیگیری مسئولین امر  می باشد.

جمعیت زنان مسلمان نو اندیش
شعبه آذربایجان شرقی
۱۴ آبان ماه

انتهای خبر