هاشمی به روحانی: عقب نشینی نکن، وزرایی مشابه معرفی کن!

شنیده شد، هاشمی رفسنجانی به حسن روحانی توصیه کرده است به جای وزیرانی که از مجلس رای اعتماد نگرفته اند وزیرانی مشابه و از همان جنس معرفی کرده و عقب نشینی نکند. طبق همین شنیده هاشمی یکی از موثرترین افراد روی حسن روحانی است. خاطرنشان می شود انتصابات اخیر آقای روحانی نشانگر عدم عقب نشینی […]

شنیده شد، هاشمی رفسنجانی به حسن روحانی توصیه کرده است به جای وزیرانی که از مجلس رای اعتماد نگرفته اند وزیرانی مشابه و از همان جنس معرفی کرده و عقب نشینی نکند.

hashmi rouhani

طبق همین شنیده هاشمی یکی از موثرترین افراد روی حسن روحانی است.

خاطرنشان می شود انتصابات اخیر آقای روحانی نشانگر عدم عقب نشینی وی است. هرچند شنیده می شود قرار نیست سرپرست های معرفی شده، طبق معمول گذشته؛ وزیر شوند یعنی به مجلس معرفی گردند.

هم چنین برخی ناظران سیاسی معتقدند رد صلاحیت هر سه وزیر وی که به اصلاح طلبان نزدیکی بیشتری داشته اند، براساس مذاکرات قبلی آقای روحانی با افراد موثر، مورد انتظار وی نبوده است و او در نطق خود در مجلس نیز این توقع را اعلام کرد که کلیه وزرای معرفی شده اش رای بیاورند.

انتهای خبر