مرگ هنرمند معروف آذربایجان واقعیت یا شایعه!

در چند روز گذشته اخبار زیادی مبنی بر مرگ هنرمند معروف و مردمی آذربایجان به نام اسماعیل حیدری شنیده می شود، هنرمندی که آثار و اجراهای وی خنده را بر لب میلیونها آذری زبان آورده است.

image_pdfimage_print

در چند روز گذشته اخبار زیادی مبنی بر مرگ هنرمند معروف و مردمی آذربایجان به نام اسماعیل حیدری شنیده می شود، هنرمندی که آثار و اجراهای وی خنده را بر لب میلیونها آذری زبان آورده است.

به گزارش اعتدال پرس(اعتدال آذربایجان) ازصنعت تبریز ، خبر فوت هنرمند معروف آذربایجان اسماعیل حیدری در برخی سایت ها وگروههای مختلف که عکس و متن خبرش، از خیلی از نقاط کشور شنیده می شود ، موجب شد تا چند و چون حقیقت این خبر را پیگیری کنیم.

به گزارش احمدی خبرنگار ، :با شماره موبایل اسماعیل حیدری تماس گرفتم گویا خودش مسافرت بود فرزندش در گفتگوی کوتاه تلفنی /فوت پدرش را بشدت تکذیب کرد و گفت پدرم درمسافرت کرمان است و در سلامتی کامل بسر میبرد شایعات چندروزه باعث شده گوشی اش را بمن بسپارد و من چند روز است از صبح تا شب به تلفن های متعدد جواب میدهم و آن را تکذیب میکنم .

این هنرمند برجسته آذربایجان از اهالی شهر مراغه بوده و آثار و اجراهای زیادی در شهرهای مختلف آذربایجان و کشور دارد.
وی با اجراهای خود توانسته است خنده را میهمان لبهای مردم شهرهای مختلف کشورمان نماید.

انتهای خبر