انتصاب مجدد مدیر برکنار شده یک ماه پس از برکناری!

رییس هیات مدیره شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه آزاد ارس منصوب شد

وی که از اسفند ۹۲ ریاست هیات مدیره این شرکت را بر عهده داشت در ۲۷ مهر سالجاری از این مسئولیت کنار گذاشته شده بود که بر اساس تصمیم هیات مدیره و به استناد صورتجلسه ۱۸آبان امسال دوباره به ریاست هیات مدیره انتخاب گردید.

وطن پرست دوباره ریاست هیات مدیره شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه آزاد ارس (جلفا) را عهده دار شد.
به گزارش اعتدال پرس(اعتدال آذربایجان)، با تصمیم هیات مدیره شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه آزاد ارس (جلفا)، دکتر بهروز وطن پرست مجددا به ریاست هیات مدیره شرکت انتخاب شد.

وطن پرست که پیش از این نیز ریاست هیات مدیره شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه آزاد ارس (جلفا) را بر عهده داشت، با کسب اکثریت آرا مجددا به مدت دو سال، به سمت رییس هیات مدیره انتخاب گردید.

وی که از اسفندماه سال ۹۲ ریاست هیات مدیره این شرکت را بر عهده داشت در مورخه ۲۷ مهر ماه سالجاری از این مسئولیت کنار گذاشته شده بود که بر اساس تصمیم هیات مدیره و به استناد صورتجلسه ۱۸آبان امسال دوباره به ریاست هیات مدیره انتخاب گردید.

یادآور می شود بهروز وطن پرست، نائب رییس هیات مدیره و مدیرعاملی منطقه ویژه سهلان را نیز بر عهده دارد.

انتهای خبر