لیست اصلاح طلبان تبریز در جلسه ویژه تهران بررسی شد

شنیده ها حاکی است ، لیست اصلاح طلبان آذربایجان شرقی برای حضور در انتخابات مجلس دهم طی جلسه ای با حضور سران این جریان در تهران مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته است.

image_pdfimage_print
شنیده ها حاکی است ، لیست اصلاح طلبان آذربایجان شرقی برای حضور در انتخابات مجلس دهم طی جلسه ای با حضور سران این جریان در تهران مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته است.

ساختمان کرباسچی محل تعیین تکلیف لیست اصلاح طلبان تبریز  به گزارش اعتدال پرس(اعتدال آذربایجان)، در این جلسه که دو شب پیش در ساختمان هم میهن تهران متعلق به کرباسچی برگزار گردیده در خصوص تعیین تکلیف لیست اصلاح طلبان برای تبریز و همچنین بررسی آخرین وضعیت پزشکیان، برزگری، اعلمی، مولوی، آصفی، سرمست، تقی زاده، مهرعلیزاده، عبدالعلیزاده و همچنین عباس زاده بحث و گفتگو شده است اما ظاهرا اعضا به جمع بندی نهایی نرسیده اند.
این گزارش می افزاید هیچ یک از اسامی نام برده در جلسه حاضر نبوده اند و صرفا وضعیت نهایی آنان مورد بررسی سران اصلاح طلبی کشور قرار گرفته است.

منبع:تبریزبیدار

انتهای خبر