1

«اکبر عبدی» در سوگ پدر نشست

«اکبر عبدی» هنرمند پیشکسوت کشورمان در سوگ پدر خود نشست.

«اکبر عبدی» در سوگ پدر نشست

به گزارشاعتدال آذربایجان (اعتدال پرس) به نقل از فارس،پدر اکبر عبدی روز -دوشنبه ۲۶ بهمن ماه- به دیدار اصغر فرزند شهیدش شتافت.

اکبر عبدی که به علت ابتلا به بیماری قند مدتی در بیمارستان بستری بود، پس از بهبود حالش در سوگ پدر نشست.