یادداشت ویژه سردبیر

اختلاس یا سوء مدیریت، خسارت اصلی کدام است!؟ /مقایسه رقم میلیاردی اختلاس ها با خسارت های عظیم ناشی از سوء مدیریت

دزدی های پنهان که ارزش آن دهها برابر این مبالغ اختلاس شده است، هیچ وقت محاکمه و بازخواست و بازگردانده نمی شوند!

  • اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس)/ یادداشت ویژه سردبیر

بابک

امروزه بخصوص با دستگیری و برگزاری دادگاه اختلاس کنندگان میلیاردی همچون بابک زنجانی، پرونده شورا و شهرداری ها در استان و.. همه از رقم های نجومی اختلاس در ایران و زیانهای عظیم ناشی از آن صحبت می کنند ولی…!

بهتره بدانیم، اختلاس دزدی آشکار است که اغلب(دیر یا زود) به گیر قانون افتاده و بازپس گیری میشود. ولی دزدی های پنهان که ارزش آن دهها برابر این مبالغ اختلاس شده است، هیچ وقت محاکمه و بازخواست و بازگردانده نمی شوند!

سوء مدیریت و بهره وری پایین سیستم اجرایی و مدیریتی کشور، همان دزدی پنهان است.
آیا می دانید هزینه مدیریت در ایران و نرخ متوسط اجرای پروژه ها و هزینه های جانبی و حاشیه ای در ایران دهها برابر استاندارد جهانی است!؟

برای دستگیری اختلاس کنندگان و رشوه گیران، دستگاههایی هستن که هر چند ضعیف ولی به هر حال پیگیری میکنن. ولی برای اخراج مدیران ناکارآمد و ضعیف که موجب اتلاف هزینه های میلیاردی و هدر رفت ثروت کشور در نتیجه سوء مدیریت خود می شوند، هیچ نهاد و مجموعه فعالی وجود نداره❗️
پس اهمیت این موضوع دوچندان است و دچار غفلت نشیم‼️

  •  بابک محمدزاده علمداری، روزنامه نگار و دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
انتهای خبر