مصوبه شورای نگهبان برای کاهش تعداد اعضای شوراهای شهر/ تعداد جدید اعضای شوراهای شهرهای ایران در دور پنجم مشخص شد

تجربه افزایش قابل توجه تعداد اعضای شورای شهرها در دوره چهارم، موجبات مشکلات عدیده ای شد که در این راستا قانون گذاران بدنبال اصلاح این رویه برآمدند.

image_pdfimage_print

شهرداری شورا

شورای نگهبان مصوبه مجلس مبنی بر کاهش تعداد اعضای شورای اسلامی شهرهای کشور، را تأیید کرد.

به گزارش اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس)، بر اساس مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان، تعداد اعضای اصلی تعداد اعضای شورای اسلامی شهرهایی که جمعیت آنها تا ۵۰ هزار نفر است ۵ نفر و تعداد اعضای علی البدل ۳ نفر تعیین شد.

تعداد اعضای اصلی تعداد اعضای شورای اسلامی شهرهایی که جمعیت آنها بین ۵۰ هزار تا ۲۰۰ هزار نفر است ۷نفر و تعداد اعضای علی البدل ۵ نفر تعیین شد.

تعداد اعضای شورای اسلامی شهرهایی که جمعیت آنها بین ۲۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نفر است ۹ نفر و تعداد اعضای علی البدل هم ۶ نفر تعیین شد.

تعداد اعضای شورای اسلامی شهرهایی که جمعیت آنها بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر است ۱۱ نفر و تعداد اعضای علی البدل هم ۷ نفر تعیین شد.

اعضای شورای اسلامی شهرها با جمعیت یک‌میلیون نفر تا ۲ میلیون نفر ۱۳ نفر عضو اصلی و ۸ نفر عضو علی‌البدل. همچنین شهرهای با جمعیت بیش از ۲ میلیون نفر، ۱۵ نفر عضو اصلی و ۱۰ نفر عضو علی‌البدل خواهد داشت.

بر اساس این قانون تعداد اعضای شورای اسلامی شهر تبریز از ۲۱ نفر حال حاضر به ۱۳ نفر و در تهران هم از ۳۱ نفر فعلی، به ۲۱ نفر کاهش یافته است.

  • گفتنی است تجربه افزایش قابل توجه تعداد اعضای شورای شهرها در دوره چهارم، موجبات مشکلات عدیده ای شد که در این راستا قانون گذاران بدنبال اصلاح این رویه برآمدند.
انتهای خبر