واکنش بانوان ایرانی به شکست مقابل آمریکا! + عکس

تیم ملی والیبال در دیداری که بسیار نزدیک بود مقابل آمریکا شکست خورد. اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس)/ شاگردان لوازنو در ست سوم و چهارن ۲۶-۲۴ باختند و صحنه هایی را پدید آوردند که هواداران تیم ملی این طور به خاطرامتیاز ازدست رفته حسرت بخورند. سایت فدراسیون والیبال

تیم ملی والیبال در دیداری که بسیار نزدیک بود مقابل آمریکا شکست خورد.

اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس)/ شاگردان لوازنو در ست سوم و چهارن ۲۶-۲۴ باختند و صحنه هایی را پدید آوردند که هواداران تیم ملی این طور به خاطرامتیاز ازدست رفته حسرت بخورند.

واکنش بانوان ایرانی به شکست مقابل آمریکا

سایت فدراسیون والیبال

انتهای خبر