در احکامی جداگانه از سوی رئیس جمهور صورت گرفت: تغییرات جدید در راس دولت

رئیس جمهور دست به تغییر چندتن از معاونان خود و مدیران نهاد ریاست جمهوری کرد. به گزارش اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس)، طی حکمی از سوی رئیس جمهور، علیرضا آوایی به عنوان بازرس ویژه رئیس‌جمهورو الهام امین زاده دستیار ویژه روحانی در امور حقوق شهروندی منصوب شدند. رئیس جمهور با صدور حکمی انصاری معاون پارلمانی خود را […]

image_pdfimage_print
رئیس جمهور دست به تغییر چندتن از معاونان خود و مدیران نهاد ریاست جمهوری کرد.
به گزارش اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس)، طی حکمی از سوی رئیس جمهور، علیرضا آوایی به عنوان بازرس ویژه رئیس‌جمهورو الهام امین زاده دستیار ویژه روحانی در امور حقوق شهروندی منصوب شدند.

رئیس جمهور با صدور حکمی انصاری معاون پارلمانی خود را به سمت معاون جدید حقوقی ریاست جمهوری منصوب کرد.

دکتر روحانی همچنین، حسینعلی امیری قائم مقام وزیر کشور را به عنوان معاون پارلمانی رئیس جمهور برگزید.

بازرس و دستیار ویژه روحانی منصوب شدند در ادامه تغییرات دولت، طی حکمی از سوی رئیس جمهور، الهام امین زاده به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی منصوب شد.

پیش از این الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور بود.

همچنین در حکم دیگریاز سوی روحانی، علیرضا آوایی به عنوان بازرس ویژه رئیس جمهور منصوب شد.

انتهای خبر