اسکای نیوز از انفجار در پایتخت ترکیه خبر داد

یک شبکه خبری از وقوع انفجاری بزرگ در پایتخت ترکیه خبر داد به گزارش اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس)به نقل از تسنیم، شبکه خبری اسکای نیوز عربی از وقوع انفجاری بزرگ در آنکارا پایتخت ترکیه خبر داده است.

اسکای نیوز از انفجار در پایتخت ترکیه خبر داداسکای نیوز از انفجار در پایتخت ترکیه خبر داد
یک شبکه خبری از وقوع انفجاری بزرگ در پایتخت ترکیه خبر داد

به گزارش اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس)به نقل از تسنیم، شبکه خبری اسکای نیوز عربی از وقوع انفجاری بزرگ در آنکارا پایتخت ترکیه خبر داده است.

انتهای خبر