فرش قرمز ۳۵ میلیاردی اتاق بازرگانی تبریز برای اجانب!/ حواشی نشست خبری

بیشترین رقم این بودجه صرف پذیرایی از هیات های خارجی در تبریز خواهد شد و این در حالی است که بنا به گفته رئیس اتاق بازرگانی تبریز، ۶۶ سفر هیات تجاری به تبریز هیچ دستاوردی نداشته است!

فرش قرمز ۳۵ میلیاردی اتاق بازرگانی تبریز برای اجانب  /حواشی نشست خبری

رئیس اتاق بازرگانی تبریز از بودجه ۳۵ میلیارد ریالی این اتاق در سال جاری خبر داد و گفت: بیشترین رقم این بودجه صرف پذیرایی از هیات های خارجی در تبریز خواهد شد و این در حالی است که بنا به گفته حسن زاده ۶۶ سفر هیات تجاری به تبریز هیچ دستاوردی نداشته است.

به گزارش اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس) به نقل از صنعتیمیز ، نشست خبری امشب رئیس اتاق بازرگانی با خبرنگاران تبریزی{البته فقط برخی خبرنگاران. چون مسئول روابط عمومی اتاق گویا آشنایی کامل از رسانه های استان ندارد!} که به مناسبت گرامی داشت روز خبرنگار!! برگزار شده با با حواشی مختلفی همراه بود و هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تبریز در مدت بیش از ۳ و نیم ساعت به ارایه نکته نظرات خود از دریاچه ارومیه گرفته تا اقتصاد کلان کشوری و دغدغه های خود برای جامعه مدنی پرداختند.

این نشست خبری البته برای گروه خبری صدا و سیمای شبکه سهند تبریز حال و هوای دیگری داشت  وآنان در کمتر از یک و نیم ساعت جلسه را با دریافت هدایای نقدی ترک کردند تا دیگر خبرنگاران در دو ساعت باقی مانده فرمایشات روسای اتاق را با چاشنی یک شیرینی تاریخ گذشته خشک شنوا باشند.

سخنان طولانی رئیس اتاق بازرگانی در نهایت واکنش غضب آلود خبرنگاران را هم در پی داشت و آنان از بی نظمی و سخنان پراکنده آقای رئیس به تنگ آمده و جلسه دقایقی با صداهای بلند و اعتراض خبرنگاران سپری شد.

صمد حسن زاده ، رئیس اتاق بازرگانی تبریز در ابتدای این نشست از خبرنگاران خواست تا سوالات خود را به صورت کتبی ارائه دهند و البته این روش با هوشیاری خبرنگاران و اینکه احتمال سانسور سوالات وجود خواهد داشت به پیش نرفت اما جناب رئیس در همان چند سوال کتبی ارسالی نیز قاعده سانسور را رعایت کرد و از سوال کتبی خبرنگارانی مبنی بر شایعاتی در مورد زمین ۵۰ هکتاری مبدل شده به شهرک صنعتی و ثروت چند میلیاردی کسب شده طفره رفت.

وی همچنین از بودجه ۳۵ میلیارد ریالی این اتاق در سال جاری خبر داد و گفت: بیشترین رقم این بودجه صرف پذیرایی از هیات های خارجی در تبریز خواهد شد و این در حالی است که بنا به گفته حسن زاده ۶۶ سفر هیات تجاری به تبریز هیچ دستاوردی نداشته است.

حسن زاده البته امیدوار است تا با صرف این بودجه و سفر هیات های خارجی به تبریز نتایجی به دست آید و اندک سرمایه گذاری در استان از سوی خارجی ها صورت گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی تبریز در واکنشی به سوال چرایی استعفای رئیس اتاق بازرگانی ایران و نامزد شدن خودش در این سمت گفت: رئیس اتاق بازرگانی ایران به علت بیماری استعفا داده و اتاق ایران همچنان توسط هیئت رئیسه اداره می شود.

وی فراهم نبودن زمینه های سرمایه گذاری و رکود را علت عدم تمایل سرمایه گذاران دانست و تاکید کرد: با اینحال امیدوار به سرمایه گذاریهای خارجی ها در استان طی سالجاری هستیم.

نشست خبری امروز هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تبریز که با حضور ۴ نفر از اعضای هیئت رئیسه و تا پاسی از شب ادامه یافت هرچند به نام خبرنگار و گرامی داشت روز خبرنگار بود اما به کام روسای اتاق بازرگانی بیشتر نشست و به جز یک نوشته گرامی داشت روز خبرنگار ، خبری از تجلیل از جامعه خبری نبود و  خبرنگاران در هنگام ترک جلسه با خود این شعر را زمزمه می کردند که آنان که غنی ترند محتاج ترند

انتهای خبر