در اطلاعیه شماره یک ستاد انتخابات کشور اعلام شد

جزئیات ثبت نام کاندیداهای اهر، هریس و مراغه در انتخابات میان دوره ای مجلس

زمان ثبت نام و شرایط داوطلبان انتخابات اولین میاندوره ای دهمین دوره مجلس در ۴ حوزه انتخابیه: مراغه وعجب شیر، اهر و هریس، اصفهان ، و حوزه بندرلنگه اعلام شد.

جزئیات ثبت نام کاندیداهای اهر، هریس و مراغه در انتخابات میان دوره ای مجلس

 به گزارش اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس)، در اطلاعیه شماره یک ستاد انتخابات کشور زمان و شرایط ثبت نام از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در ۴ حوزه انتخابیه: اصفهان، اهر و هریس، بندرلنگه، بستک و پارسیان، مراغه وعجب شیر اعلام شد.

داوطلبان باید به هنگام مراجعه برای ثبت نام باید گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل یاد شده را که در تاریخ مقرر اخذ نموده اند ارائه نمایند و قبول استعفا بعد از مدت تعیین شده جهت ثبت نام و اعلام داوطلبی انتخابات مجلس شورای اسلامی مورد پذیرش مراکز ثبت نام نمی باشد.

ستاد انتخابات کشورنیز اعلام کرد: ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس در حوزه های اصفهان، اهر و هریس، بندرلنگه، بستک و پارسیان، مراغه وعجب شیر از ۸ اسفند تا یک هفته پس از آن تعیین شده استان انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی هم زمان با انتخابات ریاست جمهوری ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ برگزار می شود.

منبع: شبکه خبر

انتهای خبر