بازداشت حسن عباسی با دستور بازپرس

حسن عباسی با شکایت ارتش جمهوری اسلامی ایران بازداشت شد. به گزارش اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس)، پایگاه رسمی حسن عباسی به نام اندیشکده یقین در خبری نوشت: صبح امروز چهارشنبه ۱۳ مرداد، استاد حسن عباسی با شکایت ارتش جمهوری اسلامی در دادسرای نظامی حاضر و به حکم بازپرس بازداشت شد.

حسن عباسی با شکایت ارتش جمهوری اسلامی ایران بازداشت شد.

به گزارش اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس)، پایگاه رسمی حسن عباسی به نام اندیشکده یقین در خبری نوشت: صبح امروز چهارشنبه ۱۳ مرداد، استاد حسن عباسی با شکایت ارتش جمهوری اسلامی در دادسرای نظامی حاضر و به حکم بازپرس بازداشت شد.

انتهای خبر