یادداشت کوتاه در مورد تیم فوتبال ماشین سازی تبریز

لذت فوتبال

ماشین سازی فوتبالدوستان را به ضیافتی دعوت می کند که فوتبال زیبا، تهاجمی و غیرتمندانه، از اصلی ترین وسایل پذیرایی آن است. یادداشت اختصاصی اعتدال آذربایجان (اعتدال پرس)/ این روزها کمتر تیمی را سراغ داریم که لذت تماشای یک فوتبال زیبا و جذاب را به تماشاگران هدیه دهد اما ماشین چیز دیگری است… ماشین سازی […]

cms-1463381479

ماشین سازی فوتبالدوستان را به ضیافتی دعوت می کند که فوتبال زیبا، تهاجمی و غیرتمندانه، از اصلی ترین وسایل پذیرایی آن است.

یادداشت اختصاصی اعتدال آذربایجان (اعتدال پرس)/ این روزها کمتر تیمی را سراغ داریم که لذت تماشای یک فوتبال زیبا و جذاب را به تماشاگران هدیه دهد اما ماشین چیز دیگری است…

ماشین سازی فوتبالدوستان را به ضیافتی دعوت می کند که فوتبال زیبا، تهاجمی و غیرتمندانه، از اصلی ترین وسایل پذیرایی است.

این تیم با داشتن یک مربی متعصب که عرق ویژه ای به آذربایجان دارد، روحیه جنگندگی و شهامت را به تیم تزریق کرده است.

تیمی که تا لحظه آخر برای پیروزی می جنگد و عقب نمینشیند

تیمی که بازیکنانش به فکر شاد کردن دل هوادارانش هستند نه ساق های پای شان

تیمی که نمیخواهد دست خالی زمین را ترک کند

تیمی که فعل خواستن را با تمام وجود صرف می کند

تیمی که جانانه بازی می کند و با قلب و روحشان توپ را به گردش در می آورند

این تیم شکست ناپذیر است و بی شک شگفتی های زیادی را خلق خواهد کرد اگر…

اگر دچار غرور نشو…

اگر دچار حاشیه نشود

عادل جعفرموحد

انتهای خبر