ایجاد منطقه آزاد اقتصادی در مرز ایران و ارمنستان

به گفته نخست وزیر ارمنستان، این پروژه از نظر توسعه استانی مهم است زیرا توسعه استانی یکی از اولویتهای دولت را تشکیل می دهد و منطقه آزاد اقتصادی جدید به توسعه مغری کمک خواهد کرد.

مرز ایران و ارمنستان

نخست وزیر ارمنستان از ایجاد یک منطقه آزاد اقتصادی در مرز ایران و ارمنستان خبر داد.

به گزارش اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس) به نقل از ارمن پرس، هویک آبراهامیان گفت: این منطقه آزاد اقتصادی فرصت جدیدی برای توسعه اقتصاد ارمنستان ایجاد خواهد کرد.

نخست وزیر ارمنستان اظهار کرد: در آخرین نشست نخست وزیران کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سوچی برای ایجاد یک منطقه آزاد اقتصادی در مرز ایران و ارمنستان در منطقه مغری توافق شد. این پروژه بسیار مهمی است که فرصت جدیدی را برای توسعه اقتصادمان ایجاد می کند.

به گفته نخست وزیر ارمنستان، این پروژه از نظر توسعه استانی مهم است زیرا توسعه استانی یکی از اولویتهای دولت را تشکیل می دهد و منطقه آزاد اقتصادی جدید به توسعه مغری کمک خواهد کرد. مشاغل جدیدی ایجاد می شوند و دورنماهای جدیدی گشوده خواهند شد.

وی در ادامه افزود: همچنین این پروژه به ایران امکان می دهد در این منطقه آزاد اقتصادی جوینت ونچرهای مشترک با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا تشکیل دهد و صادرات بدون تعرفه کالا به کشورهای این اتحادیه داشته باشد.

  • اعتدال پرس: گفتنی است هنوز هیچ مقام ایرانی این خبر را تایید یا رد نکرده است و معلوم نیست با توجه به هجمه های راه افتاده اخیر علیه مناطق آزاد بخصوص منطقه آزاد ارس، این توافقنامه اجرا خواهد شد یا نه.

مرز جلفا

انتهای خبر