یادداشت از سردبیر اعتدال پرس

اعتدال، رمز همدلی برای پیشرفت

شرایط امروز کشور(مشکلات متعدد، انتطارات فراوان، فرصت سوزی های متعدد)، ایجاب می کند که بدور از افراط و تنش ‏و تعصبات سیاسی جناحی، در مسیر توسعه و آبادانی کشور همدل و همگام شویم.‏

اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس)/

بابک

اعتدال، یعنی میانه‌روی و حد فاصل میان افراط و تفریط که چنین کاری از نظر اسلام، در همه چیز مطلوب ‏است. قرآن مسلمانان را به سبب پیروی از اسلام با عنوان «امت وسط»، یعنی امت معتدل معرفی می‌کند و می‌فرماید:‏‏ «و کذلِکَ جَعلناکُمْ اُمّهً وَسَطاً؛ و این‌گونه شما را امت میانه قرار دادیم»‏

پس می بینیم که اسلام مخالف افراط است و اعتدال را توصیه می کند. افراط یعنی تعصب داشتن به چیزی خارج از حد ‏وسط. مثل تعصبات جناحی، تعصبات سیاسی، تعصبات نژادی، تعصبات دینی و…‏

پس بیایید همه تعصب را کنار کذاشته و اعتدال (البته به معنای واقعی آن آنطورکه در قرآن آمده نه به عنوان یک پرچم ‏سیاسی و حزبی) را سرلوحه خود قرار دهیم. ‏

شرایط امروز کشور(مشکلات متعدد، انتطارات فراوان، فرصت سوزی های متعدد)، ایجاب می کند که بدور از افراط و تنش ‏و تعصبات سیاسی جناحی، در مسیر توسعه و آبادانی کشور همدل و همگام شویم.‏

بابک محمدزاده علمداری – فعال سیاسی و مدیر مسئول پایگاه خبری تحلیلی اعتدال پرس

بازتاب این مطلب در دیگر رسانه ها :

اعتدال، رمز همدلی برای پیشرفت

http://www.armantabriz.ir/fa/news/963/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%8c-%d8%b1%d9%85%d8%b2-%d9%87%d9%85%d8%af%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa/

انتهای خبر