تلنگری بر موج انتقاد از شورای جدید شهر تبریز؛ به خاطر یک دستمال، قیصریه شهرمان را به آتش نکشیم!

یادداشت سردبیر اعتدال پرس/ درحالیکه از امروزفعالیت رسمی چهارمین دوره شورای شهرتبریز همزمان باسراسر کشور آغاز شد، ولی به نظر میرسد موج انتقاد رسانه ها و محافل مختلف علیه شورا درهمان ابتدای کار، چالش بزرگی فراروی این نهاد مهم مردمی بوجود آورده است. در شرایطی که ابهامات و شائبه های مربوط به روند برگزاری انتخابات […]

یادداشت سردبیر اعتدال پرس/

درحالیکه از امروزفعالیت رسمی چهارمین دوره شورای شهرتبریز همزمان باسراسر کشور آغاز شد، ولی به نظر میرسد موج انتقاد رسانه ها و محافل مختلف علیه شورا درهمان ابتدای کار، چالش بزرگی فراروی این نهاد مهم مردمی بوجود آورده است.

jljدر شرایطی که ابهامات و شائبه های مربوط به روند برگزاری انتخابات و شمارش آراء که ناشی از تسامح و بی تدبیری متولیان انتخابات بود، موجب برخی ذهنیت ها شده بود مسائلی همچون ناکامی در اجماع برای انتخاب شهردار جدید در فرجه ۲ ماهه اخیر و همچنین تصمیم ناشیانه تخلیه موزه شهرداری جهت استقرار اعضای شورا، باعث تشدید این فضای منفی علیه شورای جدید بخصوص از سوی رسانه های محلی شد.

چه اینکه از طرف برخی بازماندگان از شورا و مجموعه ها و رسانه های منتسب به آنها نیز جبهه گیری منفی مشهودی علیه شورای جدید و برخی منتخبین آنها شکل گرفته است.

فضای چالشی و منفی و تا حدود زیادی غیرمنصفانه ای که در ۲ ماه اخیرعلیه شورای جهارم و منتخبین آن از همان ابتدای انتخاب و قبل از آغاز بکار رسمی آنها شکل گرفته است باید زنگ خطر جدی برای هر ۲۱ عضو محترم این نهاد مهم مردمی به حساب آمده و البته تلنگری جدی نیز به منتقدان و برخی رسانه ها زده شود.

فارغ از حق یا نا حق بودن این انتقادات، آنچه در شرایط فعلی ضروری می باشد سوای لزوم هوشیاری هرچه بیشتر اعضای جدید شورا، پرهیز از ایجاد فضای سنگین و بدبینی علیه شورای شهر جدید تبریز نزد افکارعمومی و کشاندن منتخبین شورای چهارم به سمت حاشیه های مضر و کاذب می باشد چراکه قطعا این امر موجب تشدید اختافات و جبهه بندی داخلی در این نهاد شده و آنان را به سمت تجربه تلخ شورای دوم تبریز سوق خواهد داد.

به یاد داشته باشیم که رسانه ها و منتقدان باید مشوق منتخبین مردم در عالی ترین نهاد تصمیم گیری شهری باشند نه اینکه به خاطر یک دستمال قیصریه را به آتش بکشانند چراکه شورای شهر، مهمترین رکن شهری می باشد و تخریب و زمین گیر شدن آن آثار سوء گسترده ای در تمام شئون شهری و زندگی شهروندان خواهد داشت.

در پایان باید متذکر شد، تلاش برای اصلاح وهمکاری همیشه بهتر از تقلا برای تخریب و عیب جویی است. بویژه آنکه شهرمان تبریز زخم های بسیار و آرزوهای بزرگی در سر دارد که نیاز به همت و همیاری همه آحاد شهروندان و بخصوص نخبگان شهر و رسانه های دلسوز محلی دارد و به یاد داشته باشیم که فرصت ها به سرعت سپری می شوند و زمان زمان تسویه حساب و تکرار اشتباهات نیست.

بابک محمدزاده علمداری

مدیر پایگاه اطلاع رسانی اعتدال پرس

و کاندیدای(انصرافی) چهارمین دوره شورای شهر تبریز

انتهای خبر