تعرض‌ جنسی‌ یک خاخام برجسته‌ یهودی‌ به‌ دخترانش

یک خاخام برجسته یهودی به اتهام تعرض جنسی به دخترانش در بازداشت است. به گزارش واحدمرکزی خبر، به نوشته شماره امروز روزنامه یدیعوت آحارونوت در اینترنت،یک خاخام برجسته یهودی ده روز قبل به اتهام تعرض جنسی به سه تن از دختران خردسالش در اسرائیل دستگیر شد. وی متهم به چند مورد تعرض جنسی و تجاوز […]

یک خاخام برجسته یهودی به اتهام تعرض جنسی به دخترانش در بازداشت است.

به گزارش واحدمرکزی خبر، به نوشته شماره امروز روزنامه یدیعوت آحارونوت در اینترنت،یک خاخام برجسته یهودی ده روز قبل به اتهام تعرض جنسی به سه تن از دختران خردسالش در اسرائیل دستگیر شد. وی متهم به چند مورد تعرض جنسی و تجاوز به حریم خصوصی است و در انتظار محاکمه است.

این کیفر خواست تنظیم شده در دادگاه ناحیه ای قدس، فرد متهم بیش از ده سال قبل تعرض جنسی به سه دخترش در سنین دوازده تا چهارده ساله را شروع کرد و یکی از دخترانش بزرگترش را به مدت دو سال مورد سوء استفاده جنسی قرار داد. قرار است دختران فرد متهم بر ضد وی در دادگاه شهادت دهند.

انتهای خبر