حسن نژاد: تاسیس بورس ارز زمینه افزایش نرخ تورم را ایجاد می کند

این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: میزان ارز در کشور محدود است، بنابراین با ارائه ارز دربورس این امکان وجود دارد که متقاضی دریافت ارز تنها در یک مقطع زمانی افزایش یابد.

حسن نژاد نماینده مرند

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تاسیس بورس ارز باعث خلل در اقتصاد و بازارهای کشور می شود،گفت: تاسیس بورس ارز می تواند زمینه افزایش نرخ تورم را ایجاد کند.

اعتدال آذربایجان (اعتدال پرس)، محمدحسن نژاد درگفت وگو باخبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره موضوع تاسیس بورس ارز در کشور،گفت: درهیچ جای دنیا بورسی به نام بورس ارز بصورت شفاف وجود ندارد.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: باید توجه داشت در کشور، عرضه کننده و تقاضا کننده ارز مشخص است و معمولا دولت ارزهای حاصل از درآمد فروش نفت را در بازار عرضه می کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: میزان ارز در کشور محدود است، بنابراین با ارائه ارز دربورس این امکان وجود دارد که متقاضی دریافت ارز تنها در یک مقطع زمانی افزایش یابد.

حسن نژاد ادامه داد: درصورت وجود بورس ارز ، ممکن است اشخاص در سیستم ارزی کشور خلل ایجاد کرده و خریدار ارزهای موجود در بورس شود.

وی گفت: تاسیس بورس به صلاح نیست و به زیان کشور است به دلیل اینکه نمی توان بازار ارز را مدیریت کرد.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد: تاسیس بورس ارز باعث خلل دراقتصاد و بازارهای کشور می شود و این موضوع باعث می شود رشد نرخ تورم افزایش یابد./

انتهای خبر