موزه سایت میراث جهانی کلیسای سنت استپانوس به بهره برداری رسید

موزه سایت میراث جهانی کلیسای سنت استپانوس با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال به بهره برداری رسید. به گزارش اعتدال آذربایجان، با حضور مدیر عامل ارس، اسقف اعظم آذربایجان،مدیر گردشگری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و اعضای شورای راهبردی پایگاه میراث جهانی کلیساهای تاریخی ایران، موزه سایت میراث جهانی کلیسای سنت استپانوس به بهره برداری […]

image_pdfimage_print

موزه سایت میراث جهانی کلیسای سنت استپانوس به بهره برداری رسید

موزه سایت میراث جهانی کلیسای سنت استپانوس با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
به گزارش اعتدال آذربایجان، با حضور مدیر عامل ارس، اسقف اعظم آذربایجان،مدیر گردشگری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و اعضای شورای راهبردی پایگاه میراث جهانی کلیساهای تاریخی ایران، موزه سایت میراث جهانی کلیسای سنت استپانوس به بهره برداری رسید .
معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس در آئین بهره برداری این موزه گفت: این موزه که بخشی از پروژه مرمت و احیای میراٍث جهانی کلیسای سنت استپانوس است، بصورت توسط مشترک سازمان منطقه آزاد ارس و پایگاه میراث جهانی کلیساهای تاریخی ایران انجام شد .
یوسف داداش زاده افزود: فرآیند آماده سازی موزه شامل رطوبت زدایی ، مرمت ، برق رسانی ، نور پردازی ، دکوراسیون داخلی و سیستم حفاظتی داخل موزه می باشد که با هزینه ای بالغ بر دو میلیارد ریال و ظرف مدت ۴ ماه آماده سازی شده است.
داداش زاده همچنین گفت: اشیاء موجود در موزه شامل سفالینه های کشف شده از روستای دره شام، کلیسای چوپان، دیر کلیسای سنت استپانوس، سنگ قبور منقش و انجیل های خطی و چاپی با ارزش می باشد .

انتهای خبر