یکی از نمایندگان وزارت امورخارجه روسیه در منزلش به قتل رسید

بعد کشته شدن کارلوف در ترکیه در شب گذشته، رهبر یکی از نهادهای وابسته به وزارت امور خارجه روسیه، در منزلش به قتل رسیده است.  بعد کشته شدن ” آندی کارلوف” سفیر روسیه در ترکیه، منابع و رسانه‌های خبری انگلستان خبری مبنی بر به قتل رسیدن مشکوک یک نماینده وزارت امور خارجه روسیه در منزلش […]

یکی از نمایندگان وزارت امورخارجه روسیه در منزلش به قتل رسید
بعد کشته شدن کارلوف در ترکیه در شب گذشته، رهبر یکی از نهادهای وابسته به وزارت امور خارجه روسیه، در منزلش به قتل رسیده است.

 بعد کشته شدن ” آندی کارلوف” سفیر روسیه در ترکیه، منابع و رسانه‌های خبری انگلستان خبری مبنی بر به قتل رسیدن مشکوک یک نماینده وزارت امور خارجه روسیه در منزلش را منتشر کردند.

در این خبر آمده است، این شخص رهبری یکی از نهادهای وابسته به وزارت امور خارجه روسیه را بر عهده داشت که در منزلش به قتل رسیده است.

شایان ذکر است؛ نیروهای پلیس بعد از حضور در محل قتل، در بازرسی‌های انجام یافته حین بررسی در آشپزخانه دوگلوله و یک تپانجه پیدا کردند.

گفتنی است، هیچ جزئیات رسمی در خصوص این اتفاق هنوز منتشر نشده است تنها جنایی بودن و یا خودکشی بودن این رخداد از سوی رسانه‌های منطقه ادعا می‌شود.

انتهای خبر