معرفی منتخبان جدید انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز

دومین انتخابات انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز با شرکت ۲۷۰ نفر اعضای این شورا  برگزار شد. به گزارش اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس)، در ابتدای این جلسه، دکتر حسین سیفلو، رییس قبلی انجمن صنفی با اشاره به برگزاری ۵۰ جلسه در دوره قبلی و پیگیری در خصوص مسایل صنفی اساتید، به ارایه گزارشی از اقدامات […]

image_pdfimage_print

دومین انتخابات انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز با شرکت ۲۷۰ نفر اعضای این شورا  برگزار شد.

به گزارش اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس)، در ابتدای این جلسه، دکتر حسین سیفلو، رییس قبلی انجمن صنفی با اشاره به برگزاری ۵۰ جلسه در دوره قبلی و پیگیری در خصوص مسایل صنفی اساتید، به ارایه گزارشی از اقدامات انجام یافته در دوره مسئولیت انجمن از سال ۹۳ تا ۹۵  پرداخت و سپس، دکتر غلامرضا جلیلیان، بازرس انجمن صنفی نیز به ارایه  مطالب مربوطه اقدام و انتخابات با شرکت اعضاء برگزار شد.

بر همین اساس، هفت نفر به عنوان عضو اصلی انجمن صنفی، دو نفر علی ، یکنفر  به عنوان بازرس انجمن صنفی و یک نفر علی البدل به ترتیب ذیل انتخاب شدند.

بر پایه همین گزارش، در این انتخابات به ترتیب، دکتر ضیاء الدین کوزه کنانی با ۲۳۰ رای، دکتر عباس قدیمی با ۲۰۵ رای، دکتر حسین فخر بناب با ۲۰۳ رای، دکتر حسین دقیق کیا با ۱۷۹ رای، دکتر حسین سیفلو با ۱۷۵ رای، دکتر غفار فرزدی با ۱۶۱ رای و دکتر لیلی محمدخانی با ۱۳۰ رای به عنوان اعضای اصلی و دکتر علی بنده حق با ۱۱۰ رای و دکتر حمید کریمی با ۱۰۹ رای به عنوان اعضای علی البدل شورای مرکزی انتخاب شدند.

بر همین اساس، دکتر غلامرضا جلیلیان با ۱۵۴ رای به عنوان بازرس اصلی و دکتر جلیل باباپور با ۷۸ رای به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

خاطر نشان می شود: این انجمن در سال ۱۳۹۳ با هدف انجام کارهای صنفی غیرسیاسی تشکیل شده است.

انتهای خبر