روایت استاندار از تیراندازی دیروز در آسمان تهران

حسین هاشمی گفت: یک پهپادی وارد منطقه پرواز ممنوعه شده بود که چیز جدیدی نبوده و طبق برآورد ما مسئله امنیتی هم نبوده است. به گزارش اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس)به نقل از دانشجو، استاندار تهران حسین هاشمی درباره حادثه شب گذشته در تهران مبنی بر تیراندازی سامانه ضد هوایی به سمت یک ریزپرنده که وارد منطقه […]

روایت استاندار از تیراندازی دیروز تهران
حسین هاشمی گفت: یک پهپادی وارد منطقه پرواز ممنوعه شده بود که چیز جدیدی نبوده و طبق برآورد ما مسئله امنیتی هم نبوده است.

به گزارش اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس)به نقل از دانشجو، استاندار تهران حسین هاشمی درباره حادثه شب گذشته در تهران مبنی بر تیراندازی سامانه ضد هوایی به سمت یک ریزپرنده که وارد منطقه پرواز ممنوع در حوالی منطقه انقلاب شده بود، اظهار داشت: یک پهپادی وارد منطقه پرواز ممنوعه شده بود که چیز جدیدی نبوده و طبق برآورد ما مسئله امنیتی هم نبوده است.

انتهای خبر