الحاق نهایی باسمنج به تبریز منتظر تصویب شورای عالی شهرسازی

با تصویب شورای عالی شهرسازی کشور باسمنج به تبریز ملحق می‌شود. به گزارش اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس)، پس از تصویب و درخواست شورای اسلامی شهر باسمنج و تصویب و تایید شورای اسلامی شهر تبریز، موضوع الحاق باسمنج به شورای عالی شهرسازی کشور ارجاع شد که با تصویب نهایی در آن شورا، باسمنج به تبریز ملحق می‌شود. […]

با تصویب شورای عالی شهرسازی کشور باسمنج به تبریز ملحق می‌شود.

الحاق باسمنج به تبریز با تصویب شورای عالی شهر سازی نهایی می شود

به گزارش اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس)، پس از تصویب و درخواست شورای اسلامی شهر باسمنج و تصویب و تایید شورای اسلامی شهر تبریز، موضوع الحاق باسمنج به شورای عالی شهرسازی کشور ارجاع شد که با تصویب نهایی در آن شورا، باسمنج به تبریز ملحق می‌شود.

رحیم شهرتی‌فر فرماندار تبریز که در جشن انقلاب مردم شهر باسمنج سخن می‌گفت با اعلام این مطلب گفت: نیازها و انتظارات شهروندان فراتر از درآمدهای شهرداری باسمنج است و با الحاق باسمنج به شهر تبریز بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد.

انتهای خبر