اطلاعیه وزارت اطلاعات درباره خودکشی «خانم میرقوامی» دانشجوی دانشگاه سهند

روابط عمومی وزارت اطلاعات هرگونه ارتباط بین فوت خانم مهدیس لبابی میرقوامی با این وزارتخانه را تکذیب می کند. به گزارش اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس)، پس از خبر خودکشی یکی از دانشجویان دختر دانشگاه صنعتی سهند از اهالی کرمانشاه، برخی خبر ها از ارتباط این خودکشی یا دستگیری نامبرده در ادراه اطلاعات کرمانشاه منتشر شد. روابط […]

روابط عمومی وزارت اطلاعات هرگونه ارتباط بین فوت خانم مهدیس لبابی میرقوامی با این وزارتخانه را تکذیب می کند.

هیچ گونه ارتباطی میان فوت دانشجو دختردانشگاه سهند و این وزارتخانه وجود ندارد / خانم میرقوامی سابقه دستگیر نداشته است

به گزارش اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس)، پس از خبر خودکشی یکی از دانشجویان دختر دانشگاه صنعتی سهند از اهالی کرمانشاه، برخی خبر ها از ارتباط این خودکشی یا دستگیری نامبرده در ادراه اطلاعات کرمانشاه منتشر شد. روابط عمومی وزارت اطلاعات در این خصوص بیاینه ای به شرح زیر منتشر کرده است: براساس بررسی ها و رصدهای اطلاعاتی،خانم مهدیس لبابی میرقوامی در تاریخ ۷ بهمن به علت بروز برخی مشکلات خانوادگی، خودکشی کرده است.

   نامبرده هیچگونه سابقه دستگیری، احضار یا بازداشت در وزارت اطلاعات و اداره کل اطلاعات کرمانشاه را نداشته است.

شایان ذکر است در تاریخ پنجم اسفند مصادف با روز مهندس، اخباری درباره فوت خانم مهندس مهدیس لبابی میرقوامی، یکی از شهروندان استان کرمانشاه و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سهند تبریز به علت تجاوز ماموران اداره کل اطلاعات کرمانشاه در شبکه ها و خبرگزاری های وابسته به معاندین و ضد انقلاب منتشر شد.

هیچ گونه ارتباطی میان فوت دانشجو دختردانشگاه سهند و این وزارتخانه وجود ندارد

به نظر می رسد فضاسازی و خبرسازی های شبکه های معاند به منظور ضدیت با نظام جمهوری اسلامی و بدبین کردن مردم به نهادهای مقدس در کشورمان باشد.

یک مقام مسئول امنیتی هم  به خبرگزاری صدا و سیما گفت : در تاریخ پنجم اسفند مصادف با روز مهندس، اخباری درباره فوت خانم مهندس مهدیس لبابی میرقوامی یکی از شهروندان استان کرمانشاه و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سهند تبریز به علت تجاوز ماموران اداره کل اطلاعات کرمانشاه در شبکه ها و خبرگزاری های وابسته به معاندین و ضدانقلاب منتشر شد.

این مقام مسئول افزود: نامبرده هیچگونه سابقه دستگیری، احضار یا بازداشت در وزارت اطلاعات و اداره کل اطلاعات کرمانشاه را نداشته است.

انتهای خبر