یادداشت وارد/ گریزی بر حادثه سیل آذربایجان

مدیریت بحران یا بحران مدیریت !

این قصه پرغصه همیشگی بحران مدیریت و انسان های ناکارامدی است که هر ماه میلیون ها تومان حقوق و مزایا و پاداش و کارانه و حق مسئولیت و ...از جیب این مردم بینوا میگیرند، ولی ماحصل کارشان جز بی تدبیری و خرابی و نقصان نیست .

  اعتدال پرس(اعتدال آذربایجان) /

ما چیزی بنام مدیریت بحران در کشور نداریم ، در عوض تا دلتان بخواهد بحران مدیریت داریم …
با وجودی که کشور ما در یکی از حادثه خیزترین نقاط جهان از نظر بلایای طبیعی از قبیل سیل و زلزله و …قرار دارد ،همیشه بعد از وقوع حوادث و از بین رفتن جان و مال و ناموس و زندگی مردم تشکیل جلسه میدهیم ،آنهم در بالاترین سطح مسئولین و … و همراه عکاس و دوربین و خدم و حشم …برای ساماندهی امور و بازدید از مناطق با اکیپ های انچنانی اعزام میشویم . در حالی که در زمان وقوع حادثه حتی اگر از قبل نیز بدانیم ،نه خبری از نیروهای امدادی کاربلد با تجهیزات کافی ،نه خبری از بالگرد برای کمک رسانی به موقع ،نه دستی برای یاری و نه …. نیست .
اما بعدش سیل پیام ها و تسلیت ها از بالاترین شخص مملکت تا …سرازیر میشه .
این قصه پرغصه همیشگی بحران مدیریت و انسان های ناکارامدی است که هر ماه میلیون ها تومان حقوق و مزایا و پاداش و کارانه و حق مسئولیت و …از جیب این مردم بینوا میگیرند، ولی ماحصل کارشان جز بی تدبیری و خرابی و نقصان نیست .
بدبختانه این موضوع اصلا هم ربطی به فلان گروه و جناح و این دولت و دولت قبل و بعد هم ندارد . این رویه زندگی و حقوق شهروندی مردمان سرزمین من است که امیدی به اصلاحش نیز نیست …

منبع : روزگار آنلاین

انتهای خبر