دستگیری بازیکن مشهور فوتبال در حالت مستی

بازیکن مشهور فوتبال به دلیل رانندگی در حین مستی بازداشت شد. به گزارش  اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس)به نقل از عصر خبر، در تست الکلی که مامورین راهنمایی و رانندگی از یک بازیکن مشهور فوتبال انجام دادند نتیجه آزمایش وجود ۹۳ درصد الکل بوده است. این بازیکن مشهور پس از دستگیری با ارائه چک ۱۰ میلیون تومانی […]

بازیکن مشهور فوتبال به دلیل رانندگی در حین مستی بازداشت شد.

به گزارش  اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس)به نقل از عصر خبر، در تست الکلی که مامورین راهنمایی و رانندگی از یک بازیکن مشهور فوتبال انجام دادند نتیجه آزمایش وجود ۹۳ درصد الکل بوده است.

این بازیکن مشهور پس از دستگیری با ارائه چک ۱۰ میلیون تومانی به مامورین راهنمایی رانندگی تهران قصد پرداخت رشوه داشت که با مخالفت ماموران مواجه شد

این بازیکن مشهور فوتبال برای انجام کارهای قضایی تحویل پلیس انتظامی شده است.

انتهای خبر