زور نمایندگان تبریز و دادگستری به پورحسینی نرسید/ اصرار عجیب رئیس تبریزی سازمان خصوصی سازی به واگذاری ماشین‌سازی

آنطور که به نظر می‌رسد، دیوار سازمان خصوصی‌سازی با این انتقادات فرو نمی‌ریزد و آن‌ها واگذاری کارخانه‌ی ماشین‌سازی به افراد حقیقی و ناشناخته را به واگذاری آن به سازمان تامین اجتماعی ترجیح می‌دهند.

زور نمایندگان دو قوه به پوری‌حسینی نرسید/ اصرار شائبه‌برانگیز رئیس ستاد انتخابات روحانی به واگذاری ماشین‌سازی
معاون وزیر اقتصاد واگذاری کارخانه ماشین‌سازی به اشخاص حقیقی را قطعی خواند تا با ۶ نماینده‌ تبریز و دستگاه قضاء اتمام حجت کرده باشد.

به گزارش اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس)، علی‌رغم اعتراض هر ۶ نماینده‌ مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی و ایراد دادستانی تبریز به اهلیت خریداران کارخانه ماشین‌سازی تبریز، در نهایت رئیس‌سازمان خصوصی‌سازی دیروز طی مصاحبه‌ای تیر خلاص را زد و گفت: «واگذاری کارخانه ماشین‌سازی قطعی است».

حال باید از پوری‌حسینی پرسید با کدام منطق و با چه استدلالی ماشین‌سازی را به افرادی واگذار می‌کند که نمایندگان مردم تبریز آن‌ها را فاقد اهلیت می‌دانند و دادستان شهر نیز به عنوان مدعی‌العموم آن‌ها را کننده‌ی کار نمی‌داند.

بنابه‌ گفته‌ی خریدار کارخانه ماشین‌سازی تبریز، او در یک جلسه‌ی کاملا انتخاباتی با پوری‌حسینی که آن زمان ریاست ستاد روحانی در آذربایجان‌شرقی را برعهده داشت، پیشنهاد خرید ماشین‌سازی را دریافت کرده است.

علی‌ایحال آنطور که به نظر می‌رسد، دیوار سازمان خصوصی‌سازی با این انتقادات فرو نمی‌ریزد و آن‌ها واگذاری کارخانه‌ی ماشین‌سازی به افراد حقیقی و ناشناخته را به واگذاری آن به سازمان تامین اجتماعی ترجیح می‌دهند.

مسلم است اگر فردا اتفاقی رخ دهد و کارخانه از ریل اصلی خارج شود، رئیس سازمان خصوصی‌سازی مسئول تمام پیامدهای آن خواهد بود و همانطور که امروز دفاع می‌کند، آن روز هم باید از خود دفاع نماید.

انتهای خبر