کویت یکی از اعضای خاندان سلطنتی را اعدام کرد

کویت یکی از اعضای خاندان سلطنتی را اعدام کرد. به گزارش اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس)به نقل از میزان، شیخ فیصل به اتهام قتل یکی از برادرزاده هایش در سال ۲۰۱۱ به مرگ محکوم شده بود.

کویت یکی از اعضای خاندان سلطنتی را اعدام کرد.
کویت یکی از اعضای خاندان سلطنتی را اعدام کرد

به گزارش اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس)به نقل از میزان، شیخ فیصل به اتهام قتل یکی از برادرزاده هایش در سال ۲۰۱۱ به مرگ محکوم شده بود.

انتهای خبر