زمان برگزاری مراسم تحلیف و انتخاب هیئت رئیسه شورای پنجم مشخص شد

این مقام مسئول عنوان کرد: با توجه به اینکه، فرآیند فوق مستلزم رعایت برخی تشریفات قانونی است اعضای شوراهای اسلامی مکلف هستند با استفاده از یکی از روش های زیر نسبت به انتخاب شهردار اقدام نمایند.

image_pdfimage_print

فرماندار تبریز از ابلاغ زمان آغاز بکار فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا از ابتدای شهریورماه سالجاری خبر داد.

زمان برگزاری مراسم تحلیف و انتخاب هیئت رئیسه شورای پنجم مشخص شد

به گزارش اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس)، وی با بیان اینکه پیش از این، ۱۴ مرداد سالجاری به عنوان روز آغاز فعالیت شوراها مقرر گردیده بود تصریح کرد: بر اساس ابلاغیه وزارت کشور در ۱۶ مرداد ماه، در راستای تمهید مقدمات قانونی برای آغاز بکار شوراهای اسلامی شهر و روستا، تاریخ یک شهریورماه به عنوان روز نخست فعالیت شوراها تعیین شد.

شهرتی فر افزود: مراسم تحلیف اعضای شورا، انتخاب اعضای هیات رییسه سال اول و همچنین انتخاب شهردار در شهر تبریز نیز همچون سایر کلانشهرها در اولین جلسه شورا انجام خواهد شد.

فرماندار تبریز گفت: بر اساس قانون وظایف و اختیارات شوراهای شهر و روستا، شوراهای اسلامی موظف هستند بعد از به رسمیت یافتن نخستین جلسه، نسبت به انتخاب شهردار نیز اقدام نمایند. منظور مقنن در قانون مذکور این است که شوراهای اسلامی شهر در هر دوره باید پس از به رسمیت یافتن جلسه، اعم از اینکه مدت چهار ساله خدمت شهردار فعلی به اتمام رسیده و یا نرسیده باشد نسبت به انتخاب شهردار اقدام نمایند.

این مقام مسئول عنوان کرد: با توجه به اینکه، فرآیند فوق مستلزم رعایت برخی تشریفات قانونی است اعضای شوراهای اسلامی مکلف هستند با استفاده از یکی از روش های زیر نسبت به انتخاب شهردار اقدام نمایند.

شهرتی‌فر در تبیین این موضوع گفت: اعضای شورا در اولین حالت می توانند که شهردار فعلی را ابقا نمایند که دراینصورت تا زمان صدور حکم انتصاب توسط مراجع ذی صلاح قانونی(استاندار؛ وزیر کشور)، فعالیت شهردار کما فی السابق ادامه خواهد داشت.

در حالت دوم، در صورتی که شورای شهر، شهردار جدیدی را برای مدیریت شهر انتخاب کند تا زمان طی تشریفات قانونی مقرر و صدور حکم انتصاب شهردار جدید، شهردار فعلی و یا یکی از کارکنان رسمی شهرداری به عنوان سرپرست شهرداری ایفای خدمت خواهد کرد.

بر اساس گفته فرماندار تبریز در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و مراکز استان ها، شهردار جدید با حکم وزیر کشور و در سایر شهرها با حکم استانداران، فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

انتهای خبر