اختصاصی اعتدال پرس/ به قلم سردبیر

تحلیل خطی معنادار از رتبه وزرای دولت به ترتیب آراء

این ارتباط معنادار حتی طوری بوده که هرچقدر گرایش نمایندگان از اصلاح طلبی به اعتدال گرایی بیشتر می شد به همان میزان، رای اخذ شده شان نیز به ترتیب بیشتر شده است.

رتبه بندی و ترتیب آرای وزرای پیشنهادی روحانی برای دولت دوازدهم نشان از ارتباط کاملا معنادار و پیوسته بین گرایش سیاسی وزرا و میزان ری اخذ شده از نمایندگان دارد.

به گزارش اختصاصی اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس)، طبق ترتیب بندی زیر، وزرای اعتدالی و حتی وزرای نزدیک به اصولگرایان بیشتر از وزرای اصلاح طلب رای داشته اند به طوریکه اصلاح طلب ترین وزیر پیشنهادی کمترین رای را آورده و از کابینه نیز جاماند.

۷ وزیر آخر(به ترتیب رای) همگی دارای گرایش اصلاح طلب بوده(غیر از آذری جهرمی که شرایط خاصی داشت) و ۷ وزیر اول همگی از اعتدال گرایان و یا چهره های نزدیک به اصولگراها بوده است. این ارتباط معنادار حتی طوری بوده که هرچقدر گرایش نمایندگان از اصلاح طلبی به اعتدال گرایی بیشتر می شد به همان میزان، رای اخذ شده شان نیز به ترتیب بیشتر شده است.

البته باید گفت، رای آذری جهرمی با توجه به حاشیه سازی های سنگینی که علیه وی راه افتاده بود، استثنا از این تحلیل می باشد.

۱- امیر حاتمی؛ وزارت دفاع ۲۶۱ رای اعتماد ✅
۲- قاضی زاده هاشمی؛ وزارت بهداشت ۲۵۳ رای اعتماد ✅
۳- محمود علوی؛ وزارت اطلاعات ۵۲ رای اعتماد ✅
۴- رحمانی فضلی؛ وزارت کشور ۲۵۰ رای اعتماد ✅
۵- سید علیرضا آوایی؛ وزارت دادگستری ۲۴۴ رای اعتماد ✅
۶- سیدعباس صالحی؛ وزارت فرهنگ ۲۴۲ رای اعتماد ✅
۷- محمد شریعتمداری؛ وزارت صنعت ۲۴۱ رای اعتماد ✅
۸- کرباسیان؛ وزارت اقتصاد و دارایی ۲۴۰ رای اعتماد ✅
۹- محمدبطحایی؛ وزارت آموزش‌وپرورش ۲۳۸ رای اعتماد ✅
۱۰- محمدجواد ظریف؛ وزارت امورخارجه ۲۳۶ رای اعتماد ✅
۱۱- بیژن زنگنه؛ وزارت نفت ۲۳۰ رای اعتماد ✅
۱۲- سلطانی فر؛ وزارت ورزش ۲۲۵ رای اعتماد ✅
۱۳- علی ربیعی؛ وزارت کار ۱۹۱ رای اعتماد ✅
۱۴- عباس آخوندی؛ وزارت راه ۱۸۸ رای اعتماد ✅
۱۵- محمود حجتی؛ وزارت جهاد کشاورزی ۱۶۴ رای اعتماد✅
۱۶- محمد جواد جهرمی؛ وزارت ارتباطات ۱۵۲رای اعتماد ✅
۱۷- حبیب‌الله بی‌طرف؛ وزارت نیرو ۱۳۳ عدم رای اعتماد ?

  • محمدزاده علمداری/سردبیر
انتهای خبر