رئیس شورا با صدور نامه‌‌ای به فرمانداری شهین‌‌باهر را شهردار منتخب تبریز معرفی کرد/ در صورت نیاز همه اعضاء صورت‌‌جلسه را فردا امضاء می‌‌کنند

بابایی‌‌اقدم از ارسال نامه‌‌ای به فرماندار تبریز توسط رئیس‌‌ شورا و تائید نحوه برگزاری انتخابات خبر داد که در آن نامه شهین‌‌باهر شهردار منتخب معرفی شده است.

image_pdfimage_print
رئیس شورا با صدور نامه‌‌ای به فرمانداری شهین‌‌باهر را شهردار منتخب تبریز معرفی کرد/ در صورت نیاز همه اعضاء صورت‌‌جلسه را فردا امضاء می‌‌کنند
بابایی‌‌اقدم از ارسال نامه‌‌ای به فرماندار تبریز توسط رئیس‌‌ شورا و تائید نحوه برگزاری انتخابات خبر داد که در آن نامه شهین‌‌باهر شهردار منتخب معرفی شده است.

به گزارش اعتدال پرس(اعتدال آذربایجان)،  فریدون بابایی‌‌اقدم در گفت‌‌وگو با آناج با اشاره به ارسال صورت‌‌جلسه انتخاب شهردار به فرمانداری تبریز، ابراز داشت: رئیس شورا طی نامه‌‌ای روند برگزاری انتخاب شهردار را تائید کرده و این نامه به شهرتی‌‌فر ارسال شده است.

وی خاطرنشان ساخت: رئیس‌‌ شورا نامه زده و دیگر نیازی به صورت‌‌جلسه نیست اما اگر امضاء همه لازم باشد، بازهم موردی نیست و در جلسه روز یکشنبه که فردا برگزار می‌‌شود، این امر تحقق می‌‌یابد.

این عضو شورا علت تاخیر در ارسال تائیدیه به فرمانداری را تعطیلی جلسه هفته گذشته شورا به علت تقارن با عاشورای حسینی اعلام کرد.

انتهای خبر