تصاویر اختصاصی اعتدال پرس از حال و هوای سوزناک جنگل های اردبیل

کوره های زغال بلای جان جنگل ها

درختانی که جز زیبایی و نعمت چیزی به ما نمیبخشند جز بی مهری و خسارت چیزی نمیبینند و در این روزها در گیر و دار بازی های سیاسی و غفلت مسئولان اینقدر بی رمق ایستاده میمیرند

image_pdfimage_print

 اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس) / از: حسن عربی

پاییز از راه رسیده است فصلی که به بهار عاشقان و پادشاه فصل‌ها و خیلی عناوین دیگر ملقب شده است.

فصل سفر است فصلی خاص و به یاد ماندنی برای دیدن چشمه های هنرمندی جنگل و طبیعت، پاشنه ور میکشی و پا در راه سفر میگذاری هر سمت که مینگری زیبایی است و دلربایی طبیعت.

پاییز جنگل گفتن ندارد درختانی که خود را تکانده اند و زمین را از برگ فرش کرده اند

طبیعت در حال تکمیل تغییر رنگش است و کمتر رنگ سبزی بر درختان دیده می شود گاهی آسمان ابری می شود و بادها گاه و بیگاه وزیدن می گیرند و تنها در این ایام است که لذت قدم زدن روی برگ های خشک بر زمین ریخته را می شود تجربه کرد

غرق در زیباییهای جنگل می شوی صدای پچ پچ و خش خش روی برگها می پیچد انگار که بروی بزرگترین نقاشی روی زمین راه می روی هوای مه گرفته غافلگیرت می کند و با تابش آفتابی غیر منتظره ذوق زده می شوی

غرق رویاهای شیرینی که ناگهان با صدای تبری از دور از خواب شیرین بیدار می شوی چشم باز می کنی و افتادن درخت های را با همه ناباوری ها به تماشا می نشینی

به ساعت نمی رسد هر دقیقه درختی از پا می افتد و جنگلی فتح می شود و در هیاهوی آتش و دود استخوانهایشان سیاه میگردد درختانی که از جدال با ریزگردها و خشکسالی جان به در برده اند در نبردی دیگر با آتش و دود و تبر اشک می ریزند و جان می سپارند و اشک هایشان در روح و روانت نفوذ می کند و و جودت را مجروح و قلبت را از جا میکند.

درختانی که جز زیبایی و نعمت چیزی به ما نمیبخشند جز بی مهری و خسارت چیزی نمیبینند و در این روزها در گیر و دار بازی های سیاسی و غفلت مسئولان اینقدر بی رمق ایستاده میمیرند

سر برمیگردانی کوره های زغال را میبینی که آفت جان جنگل ها شده اند و جانت را آنچنان می سوزانند که زبانت بند می آید.

تصاویر اختصاصی اعتدال پرس از حال و هوای جنگل های اردبیل/ ارسالی از: حسن عربی

   

انتهای خبر