یادداشت ویژه از سردبیر اعتدال پرس؛ محمدزاده علمداری

مدیران کوتاه قد و پدیده ای بنام “انفجار نادانی”

این یادداشت هیچ مخاطب یا مدیر خاصی را در استان مدنظر نداشته و خطاب این یادداشت عمومی و از منظر علمی می باشد لذا اگر افرادی بخواهند تعبیرهای خاصی از این یادداشت نشر دهند، نشاندهنده نظرات شخصی و نوع نگاه آنها می باشد.

image_pdfimage_print

نتیجه تصویری برای مدیران

  • یادداشت ویژه از سردبیر اعتدال پرس

انتخاب مدیران ارشد برای سازمانها، یک تصمیم بسیار حساس و دارای تبعات ویژه و کاملا اثرگذار در سرنوشت آن سازمانها می باشد و می تواند نمودی از آینده آن سازمان در اختیار اهل فن و حتی عموم قرار دهد.

برای مدیریت ارشد سازمانها، اگر مردان کوتاه قد انتخاب شوند، آنها نیز برای زیر مجموعه خود، افراد کوتاهتر از خود یعنی کوتوله ها را انتخاب می کنند و این همان پدیده‌ای است که “استیو جابز” از آن به عنوان «انفجار نادانی» در سازمانهای اداری نام می برد!

افراد بزرگ، هرگز دنبال کوتوله ها نمی روند و بزرگی خود را با انتخاب افراد بزرگ در زیرمجموعه خود اثبات می کنند و این بزرگی را بر سازمان تسری می دهند.

انفجار نادانی چیست :

مدیران درجه یک، کسانی را بکارگیری می‌کنند که از خودشان بهتر و تواناتر هستند؛ اما افراد درجه دو و پایین‌تر، با نگرانی از دست دادن اقتدار مدیریتی خود، افرادی از خود پایین‌تر را بکار می گیرند و همینطور نفرات رده‌های پایین‌تر نیز همین چرخه باطل را ادامه می‌دهند که نهایتا منجر به بروز پدیده ” انفجار نادانی” و موج فراگیر تحمیل افراد ضعیف و ناتوان در آن مجموعه می شود.

با این تفاصیل باید پرسید آیا نشانه هایی از پدیده “انفجار نادانی” در همین استان می توان یافت !؟

تصویر مرتبط

بعد نوشت : این یادداشت هیچ مخاطب یا مدیر خاصی را در استان مدنظر نداشته و خطاب این یادداشت، عمومی و از منظر علمی می باشد لذا اگر افرادی بخواهند تعبیرهای خاصی از این مطلب نشر دهند، نشاندهنده نظرات شخصی و نوع نگاه آنها می باشد.

  • بابک محمدزاده علمداری/ کارشناسی ارشد مدیریت دولتی و روزنامه نگار
انتهای خبر