انتصابات جدید در دانشگاه تبریز

رئیس دانشگاه تبریز با صدور احکام جداگانه‌ای برخی از معاونان و مدیران جدید این دانشگاه را منصوب کرد. به گزارش اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس)، پورمحمدی یک هفته بعد از صدور حکم ابقاء خود از سوی وزیر علوم در ریاست دانشگاه تبریز ، دست به تغییر معاونان خود زد. رئیس دانشگاه تبریز به استناد ماده ۵ آیین […]

image_pdfimage_print

رئیس دانشگاه تبریز با صدور احکام جداگانه‌ای برخی از معاونان و مدیران جدید این دانشگاه را منصوب کرد.

به گزارش اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس)، پورمحمدی یک هفته بعد از صدور حکم ابقاء خود از سوی وزیر علوم در ریاست دانشگاه تبریز ، دست به تغییر معاونان خود زد.

رئیس دانشگاه تبریز به استناد ماده ۵ آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها، با صدور احکامی حمیدرضا قاسم زاده را به سمت قائم مقام رئیس و معاون پشتیبانی و توسعه منابع، علی حسین زاده دلیر را به سمت معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و اصغر عسگری را به سمت معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز منصوب نمودند.

همچنین رئیس دانشگاه تبریز با صدور احکام جداگانه ای محمد مقدم واحد را به سمت مشاور عالی رئیس دانشگاه و محمدتقی اعلمی را به سمت دبیر هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز منصوب کرد.

انتهای خبر