1

بیانیه حزب اعتدال و توسعه جلفا در محکومیت توهین بی سابقه مدیرعامل سابق منطقه آزاد ارس به مردم

حزب اعتدال و توسعه شهرستان جلفا با صدور بیانیه ای در محکومیت توهین بی سابقه مدیرعامل سابق منطقه آزاد ارس به مردم منطقه، خواستار پیگیری و برخورد لازم از سوی فرماندار شد.

به گزارش اعتدال آذربایجان( اعتدال پرس)، متن بیانیه به این شرح است:

بسمه تعالی

جناب آقای گرشاسبی
فرماندار محترم و محبوب شهرستان جلفا

همانطور که مستحضرید جلفا با تاریخ کهن و قدمت زیاد خود در طول تاریخ حماسه های زیادی آفریده است.
مردم غیور و مرزنشین جلفا،غیرت و حمیت خود را در همه برهه های زمانی چه در طول ۸ سال دفاع مقدس و چه در دوران جنگهای ایران و روس به ایران و ایرانیان نشان داده است. جناب آقای فرماندار آیا جز این است که نباید اجازه دهیم افکار عمومی مردم مرزنشین جلفا جریحه دار شود؟
جناب آقای فرماندار،اینجانبان فعالین حزب اعتدال و توسعه شهرستان جلفا اهانت صورت گرفته در جلسه تودیع معارفه روز سه شنبه ۲۴ بهمن ماه امسال در سازمان منطقه آزاد ارس به جوانان بیکار شهرستان را نه تنها توهین و اهانت به جوانان بیکار ۱۳ درصدی بلکه توهین و اهانت به همه مردم مرزنشین شهرستان میدانیم.
جناب آقای فرماندار، همانطور که مستحضرید لازمه رشد و توسعه هر جامعه ای پرهیز از هر گونه افراط و تفریط و حرکت در مسیر اعتدال و توسعه و با احترام به قانون و اخلاقیات جامعه صورت میپذیرد.
از جناب عالی به عنوان عالی ترین مقام اجرایی شهرستان انتظار میرود ضمن بررسی عمدی یا سهوی بودن موضوع و اتخاذ تصمیمات مقتضی، تمهیدات لازم را جهت جلوگیری از تکرار چنین وقایعی بیندیشید بلکه درس عبرتی باشد برای سایرین که نمک جلفا را خورده و نمکدان نشکنند.
با تقدیم احترام
حزب اعتدال و توسعه شهرستان جلفا
۹۶/۱۱/۲۵
* گفتنی است عرب باغی مدیرعامل سابق منطقه آزاد ارس در مراسم تودیع خود در یک توهین عجیب خطاب به جوانان بیکار منطقه با مفت خور خواندن آنها گفته بود: در ارس بیکار وجود ندارد و بیکاران ارس، مفت خور ها هستند❗